Blog Travel
Fashion blog romania personal luxury blog popular blog europe europa english blog Blog Fashion Romania Blog moda Romania Blog Lifestyle Romania Roxi Rose Blog masini Romania Blog Cars Romania Blog makeup Romania Blog beauty Romania best romanian blogs digital divas best english blogs fashion blogs top 2017 most influential romanian blogger top travel bloguri cele mai populare bloguri personal blog personal lifestyle blog

1. How to pack & plan your itinerary

roxi rose play button

 

 

EN

I don’t know how popular is the song from above, certain is, however, that it is in the Shazam Top 100 Greece, and I heard it non-stop there on the radio. And I like it… I like his voice even if the lyrics are somehow… weird.

Returning in these lines, I’d like to share with you a few essential ideas that I’ve inferred over time, relating to packing the stuff and route planning.

1. Little list of vital things

I have always had, in some drawer in the House, a tiny pice of paper on which I noted the most important things to take on a trip. So I don’t have to lose hours in string of thinking if I forgot something to take with me. To me, these things would be:

RO

Nu știu cât este de populară melodia de mai sus, cert este însă, că este în top Shazam Greece și o auzeam non-stop acolo la radio. Și-mi place… îmi place vocea lui chiar dacă versurile sunt puțin… dubioase.

Revenind, în aceste rânduri aș vrea să vă împărtășesc câteva idei esențiale pe care le-am dedus de-a lungul timpului, legate de făcutul bagajelor pentru călătorii și planificarea traseului.

1. Lista micuță cu lucruri vitale

Păstrez mereu, aruncată prin vreun sertar al casei, o foiță micuță pe care am notate cele mai importante lucruri de luat într-o călătorie. Așa, nu trebuie să pierd de fiecare dată ore în șir gândindu-mă dacă am uitat ceva. La mine, acestea ar fi:

Untitled-1

EN (2-6):

2. Necessarily things

1. Obviously, the clothes
2. 3-4 pairs of shoes (high heels, of course)
3. a bathing suit
4. a towel
5. a pen and a small block notes
6. some room-footwear

It is best to take only the absolute necesarily things (now would be the time for you to forget the part where I said that I take 3-4 pairs of shoes). A bathing suit should be always in your luggage, whether we are talking about the mountains or the sea. A pen and a block notes lies in my carry-on in case of need, if I need to write down a telephone number or an address. A towel… well this is because you do not know if you need one and the housekeeper has not come yet to change the used towels.

3. Small or large baggage?

If you want to make a good investment, it would be good to have at your home two kinds of luggages: a small one, for cabin (carry) and a big one, which could support up to 23 kg. You can use the little one whenever you go into a break of 1-3 days, and the great one can be used especially for big holidays or when you can afford to take with you half of your wardrobe ?

4. Where ..?

Once you have determined the location you want to spend your holiday in, the number of nights and the budget, it’s time to decide what are you going to do there, or which are going to be your activities there. For this, I take freedom to write some tips:

a. If you go into a big city, a metropolis: choose to travel by public transport. You will be able to travel also with a Yellow Cab(Taxi) but then you will not be able to enjoy the city in its full-glory. Everything you see will be crazy traffic and you will probably go nuts too; lets not forget you went there on vacation and to have fun. It is best to plan your route with 1-2 days before your departure, you should close in your room a couple of hours until you familiarize yourself with the map of public transport of the city you plan to visit. Inform yourself about from where are you going to buy the tickets or the day subscription and which are the closest stations to you visiting key points. Notes the numbers of the metros, trains, buses, that you are going to use. Maybe it sounds puzzling, but it’s not like that; On the contrary, it is very gratifying. And no matter how your material situation is now or it will be in the future, to travel with the people of the place can only be a pleasure.

b. If you travel on an island: You should do a study about the local boats and their routes. The word cruise shouldn’t scare you; Most of those 1-2 days cruises cost around 50-150 € and gives you a wonderful experience. Boats: well, there are two ways in which you can freely move around and explore an island: to drive or travel by car(which can only be a taxi or a rented car) or boat, from a coastal point to another.

c. If you go at the mountains or at the village: Choose the bike. Well, you can choose it, regardless of location, because it is an extraordinary invention for body and for the soul. It also makes lunches to disappear miraculously from your belly and it’s almost free. To rent of a bicycle can cost from 5 to 15 €, and the freedom that it gives to you, a taxi will never offer. I personally consider the Taxi a whim for short routes or at village…

5. Airplane?

Here I would like to say very few: If you choose to go on holiday by plane, be careful from where you buy your tickets. It is best to use sites like Vola.ro, ONLY for information, and then buy the tickets directly from the company that owns the aircraft you are going to fly with. Such websites that promise to make “all kinds of services”, usually takes 10 to 20 € comission for their services. Although, if you have your holiday planned through a travel agency, it is assumed that you only have to worry about what are you going to do when you have already arrived at the location. Personally I have not planned any holiday through an agency and I would never do it, because of different personal values.

6. Road outfit

Here I have just one tip: Dress up in order to feel good and look decent. It is important (very) to feel good on the road. Equally important (nowadays) is to look decent because I’m pretty sure you’ll want to do some pictures along the way like #OnMyTheTo. Am I wrong…? ? The piece of clothing that combines the two conditions is, for me, the dress. Simple, easy and effective, regardless of the season.

I was told that I write too much, but there is nothing I can do. Once I start, the inspiration no longer ends… I like to share everything, well in order to still keep my good manners, even if sometimes there are too many letters.

RO: (2-6)

2. Necesare, în linii mari

  1. desigur, hainele
  2. 3-4 perechi de pantofi (cu toc, desigur)
  3. un costum de baie
  4. un prosop
  5. un pix și un bloc notes mic
  6. o încălțăminte joasă, pentru cameră

Cel mai bine este să iei numai strictul necesar (acum ar fi momentul să uiți partea în care am zis că iau 3-4 perechi de pantofi). Un costum de baie ar trebui să existe întotdeauna în bagajul tău, indiferent că vorbim despre munte sau mare. Pixul și blocul notes se află la mine în bagaj în caz de nevoie, dacă trebuie să notez un număr de telefon sau o adresă. Un prosop… pentru că nu știi dacă vei avea nevoie de unul iar camerista nu a venit încă pentru a schimba prosoapele deja folosite.

3. Bagaj mic sau bagaj mare?

Dacă dorești să faci o investiție cu cap, ar fi bine să ai acasă două tipuri de geamantane: Unul mic, de mână pentru cabină (H 55cm) și unul mare pentru cală, care să poată suporta 23kg. Pe cel mic îl poți folosi ori de câte ori mergi într-o escapadă de 1-3 zile, iar cel mare îl poți folosi în special pentru concedii sau când îți poți permite să cari după tine jumătate de garderobă ?

4. Unde..?

După ce ai stabilit locația, numărul de nopți și bugetul aproximativ, este momentul să hotărăști ce vei face sau care vor fi activitățile tale în acel loc. Pentru asta, îmi iau libertatea de a scrie câteva sfaturi:

a. Dacă pleci într-un oraș mare, o metropolă: Alege să călătorești în interiorul sau cu mijloacele de transport în comun. Poți să călătorești și cu Taxi-ul însă nu vei putea admira orașul în splendoarea sa. Tot ce vei vedea va fi traficul nebun și probabil vei înnebuni și tu, iar până la urmă ai mers în concediu să te distrezi. Cel mai bine este să îți planifici traseul cu 1-2 zile înainte de plecare, să te închizi în camera câteva ore până te familiarizezi cu harta mijloacelor de transport în comun al orașului pe care plănuiești să-l vizitezi. Interesează-te de unde poți lua biletele sau abonamentul pe zi, interesează-te care sunt cele mai apropiate stații de punctele cheie de vizitat și notează-ți numerele tramvaielor, trenurilor, metrourilor, autobuzelor pe care le vei folosi. Poate sună încurcat, dar nu este chiar așa; Ba din contră, este foarte plăcut. Și oricare ar fi starea ta materială, acum sau în viitor, să călătorești cu oamenii locului nu poate fi decât, o plăcere.

b. Dacă pleci pe o insulă: Ar trebui să faci un studiu de caz asupra traseelor bărcilor și croazierelor de o zi. Cuvântul croazieră nu ar trebui să te sperie; Majoritatea celor de 1-2 zile se învârt în jurul a 50-150 € și îți oferă o experiență minunată. Bărcile: Ei bine, sunt două modalități prin care poți circula și explora o insulă: Cu mașina (care nu poate fi decât un taxi sau o mașină închiriată) sau cu barca/ambarcațiunile, dintr-un punct de coastă în altul.

c. Dacă pleci la munte pentru o perioadă scurtă sau dacă pleci la sat: Alege bicicleta. Ei bine, bicicleta o poți alege indiferent de locație, pentru că este o invenție extraordinară pentru trup și suflet. Te eliberează, face ca prânzul care ți-a picat greu să dispară ca prin magie și mai mult, este aproape gratis. Să închiriezi o bicicletă pe zi poate costa de la 5 la 15 € maxim, iar libertatea pe care ți-o oferă ea nu ți-o mai oferă decât taxiul, pe care eu personal îl consider o fiță pe traseele scurte sau la sat…

5. Avion?

Aici aș vrea să spun foarte puține: Dacă alegi să mergi cu avionul în vacanță, ai grijă de unde cumperi biletele. Cel mai bine este să consulți site-uri precum Vola.ro NUMAI informativ, iar mai apoi să achiziționezi biletul direct de la compania avionului cu care plănuiești să zbori. Astfel de site-uri care promit să le facă pe toate de obicei te încasează cu 10-20€ pentru serviciile lor ”propui-zise”. Deși, dacă vacanța ți-ai planificat-o printr-o agenție de turism, se presupune că nu ar mai trebui să ai altă grijă decât referitor la ce vei face când vei fi ajuns deja, la locație. Personal nu am mers print-o agenție niciodată și nici nu o voi face vreodată, din diverse principii.

6. Ținuta de drum

Aici am un singur sfat: Îmbracă-te așa cum te simți bine și cum arăți decent. Este important (foarte) să te simți bine pe drum. La fel de important (în zilele noastre) este să arăți decent, pentru că sigur vei vrea să faci câteva poze pe drum de genul #OnTheWayTo. Greșesc.. ? ? Piesa de îmbrăcăminte care pentru mine combină cele doua condiții de mai sus este rochia. Simplă, ușoară și de efect, indiferent de anotimp.

Mi s-a spus că mă întind prea mult la scris, dar nu am ce-i face. Odată ce mă apuc, parcă se învârte un robinet și inspirația nu se mai termină… Îmi place să împărtășesc orice, în limitele bunului simț, chiar dacă uneori sunt prea multe litere.

Next Travel Chapter:

2. The day-time on a holiday

With love,

original sign

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (2)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (3)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (4)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (5)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (6)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (7)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (9)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (10)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (11)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (12)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (13)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (14)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (15)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (16)

aegina greece aigina egina summer travel roxi rose travel blog blogger europe advice blue fountain beograd packing itinerary bagaje itinerariu travel (17)

Leave a Reply

Notify of
avatar
wpDiscuz