Who I am?

A jurist & a business woman. And everything else.

Get In Touch

Write me an e-letter on

contact {at} roxi rose . com

You can send me

COLLABORATION PROPOSALS,

SUGGESTIONS

OR SIMPLY GREETINGS.

Where I am now

TIMIȘOARA, ROMANIA.

How To Contact me faster

-contact [@] roxirose.com

-DM me on Instagram

-*in case of NO RESPONSE on those two methods, e-mail me on roxirose0 [@] gmail.com

Good Thoughts

Nothing to see here, just a random heart!

Work hard & smart. Stay humble.

Despre RoxiRose.com și povestea sa:

Colaborări precedente: Mercedes-Benz Romania, Jaguar Romania, CinemaCity, Reserved, Uniconf, Lidl Romania, Starbucks Romania, Nivea, Yves Rocher, Rowenta, The Million Roses, St. George Lycabettus Boutique Hotel Athens, Diamond Suites Thessaloniki, Hotel Blue Fountain Aegina, Passiana New York, Soufeel, Expo Riva Schuh, Starskin Beauty, Dainty Jewells, Green Future Romania, WildFashion, Bonprix, YO, Electric Castle, WomanFashion.ro, TopFashion.com.ro, Farmec, Sweet Cecily’s, Flo Accessories, Garda Hotel Forte Charme, Gino Pedrotti, Posterlounge, Modern Map Art, Zaful, Aoro.ro, DrivePocket, Royal Bluetique, Profihairshop.ro, Nakd Fashion, Nordics, Pixi Beauty by Petra, Mathilde, Wishmag.ro, Shopping City Timisoara, Kapa Center Timisoara, PantofiGiulio.ro, Barnangen Stockholm, Forever Romania, Londa Professional, Activia Romania, Mega Image, S-Karp.com, ParadiseWaves.co, Kiehl’s Romania.

Îmi place să inspir și să creez. Gândindu-mă că “tot ce există pe acest Pământ, a fost creat de oameni”, mă arunc mereu în necunoscutul noilor oportunități. Am terminat cel mai bun liceu din vestul țării, Colegiul Național Bănățean secția Matematică-Informatică Intensiv, fără să am habar la acea vreme cât aveau să mă ajute cele asimilate pe parcursul său. A urmat Facultatea de Drept, unde în 2018 am terminat ciclul de licență cu o lucrare în Drept Fiscal. La aceeași facultate urmez în prezent programul de master intitulat „Dreptul Afacerilor”, iar în paralel urmez al doilea program de licență la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune”.

Creația, concepută pentru a putea fi percepută cu oricare dintre cele 6 simțuri pe care le deținem, ia naștere din pasiune, studiu și multă muncă. Respect oamenii care luptă până în pânzele albe pentru a-și vedea visele împlinite, iar implicit, mă respect pe mine. Trăim într-o lume flămândă, din cauza valorilor morale pe cale de dispariție, lume în care mă găsesc drept un soldat luptător împotriva imperfecțiunii. Perfecțiunea nu poate fi atinsă, însă poate fi căutată. Cine ne oprește? E plăcut sau, după caz, frustrant dacă stai să te gândești că viața ta depinde numai și numai de tine și de deciziile tale, iar alegerea îți aparține: viața ta poate fi tangentă sau divergentă perfecțiunii. Dacă există un mijloc prin care să inspir oamenii din jurul meu, acela este prin a fi eu însămi.

Sunt complicată, într-un cuvânt, considerând că nu aș putea exista fără a fi iubitoare de frumos, fără a scrie și a fi implicit, blogger; Nu aș putea exista fără a fi antreprenor, fără a fi prezentator, fără a organiza totul de la agendă la evenimente, fără a picta sau fără a creea tot ceea ce poate fi creat de mine. O parte din mine tinde spre sfera politică, o parte din mine spre sfera modei și a inovativului, dar oricâte oportunități aș întâlni, voi rămâne mereu axată pe respect și corectitudine, pentru că și mie îmi plac oamenii sinceri cu ei înșiși. Așa că, ori de câte ori te vei hotărî să citești un articol pe acest blog, fie că îl citești în grabă sau dimineața alături de o cafea dulce, vei ști că tot ceea ce vei citi va fi format din opiniile mele, nealterate.

About RoxiRose.com and it’s story:

Past Collaborations: Mercedes-Benz Romania, Jaguar Romania, CinemaCity, Reserved, Uniconf, Lidl Romania, Starbucks Romania, Nivea, Yves Rocher, Rowenta, The Million Roses, St. George Lycabettus Boutique Hotel Athens, Diamond Suites Thessaloniki, Hotel Blue Fountain Aegina, Passiana New York, Soufeel, Expo Riva Schuh, Starskin Beauty, Dainty Jewells, Green Future Romania, WildFashion, Bonprix, YO, Electric Castle, WomanFashion.ro, TopFashion.com.ro, Farmec, Sweet Cecily’s, Flo Accessories, Garda Hotel Forte Charme, Gino Pedrotti, Posterlounge, Modern Map Art, Zaful, Aoro.ro, DrivePocket, Royal Bluetique, Profihairshop.ro, Nakd Fashion, Nordics, Pixi Beauty by Petra, Mathilde, Wishmag.ro, Shopping City Timisoara, Kapa Center Timisoara, PantofiGiulio.ro, Barnangen Stockholm, Forever Romania, Londa Professional, Activia Romania, Mega Image, S-Karp.com, ParadiseWaves.co, Kiehl’s Romania.

I like to inspire and to create. Thinking that “everything on Earth, was created by people”, I always throw myself in the unknown of new opportunities. I finished the best high school in the West of the country, Colegiul Național Bănățean, section Mathematics-Computer Science Intensive, without having the slightest clue at that time about how helpful everything that I learned will prove to be. I graduated Law School in 2108 with a bachelors degree in Tax Law. At the same faculty, I am now studying a master’s degree called ”Business Law” and at the same time I am studying for my second bachelors degree at the Faculty of Economics and Business Administration, section Accountancy and Management Informatics.

The creation, designed so as to be perceived with any one of the 6 senses that we posses, appears from passion, study and a lot of hard work. I respect the people who go above and beyond in order to see their dream come true and consequently, I respect myself. We live in a hungry world because of the disappearing moral waves, a world in which I find myself as a soldier fighting against imperfection. Perfection is unachievable, however it can be searched for. Who is there to stop us? It’s nice, and depending on each case, frustrating if you think that your life depends solely on you and your decisions, because the choice is yours: your life can be tangent or divergent to perfection. If there is a way for me to inspire the people around, that is by being myself.

I am complicated, in short, considering that I couldn’t exist without being a lover of beauty, without writing and without being a blogger; I couldn’t exist without being an entrepreneur, without being a presenter, without organizing everything from the agenda to the events, without painting or without creating everything in my power to create. A part of me is attracted to politics, another one to fashion and innovation, however, no matter how many opportunities I will encounter I will remain always focused on respect and rightness because I too, like people who are honest with themselves. Therefore each and every time you will decide to read an article featured on this blog, regardless if you read it in a hurry or in the morning alongside a cup of coffee, you will know the content you read will be composed of my unaltered opinions.

Thank You!

Thank you for your time on my blog!

For me, it doesn’t matter if this is your first visit or you’re here since the blog started, because I do value every person that takes a few minutes of his/her time to read some of my thoughts and for this… I thank you!
key2 romania Top bloggeri de beauty lifestyle Romania