Play, for a beautiful beat:

RO: „Luxul trebuie să fie confortabil, altfel nu este lux.” -Coco Chanel

EN: ”Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury.” -Coco Chanel

[ezcol_1half]

Română

Stau îngropată sub un morman de cărți și din când în când mai scot capul afară și, ca să mă relaxez, mai scriu câte ceva pe blog. Astăzi vă povestesc despre experiența mea cu la Hotel Forte Charme din Nago, Italia. Așadar, acest articol constituie a treia postare din Seria Expo Riva Schuh – Iunie 2016.

Înainte de toate însă, vreau să vă anunț ca mi-am făcut cont pe TripAdvisor, unde am început deja să scriu review-uri despre locurile pe care le-am vizitat până acum. Sunt multe, în special restaurante, așa că sunt abia la început de drum cu profilul: https://www.tripadvisor.com/members/RoxiRose1 . Însă îmi place tare mult ideea cu „păreri sincere”!

Experiența Expo Riva Schuh mi-a oferit multe de văzut… și multe de învățat. Am înțeles că oamenii buni se găsesc greu, dar și când îi găsești, îi ții minte toată viața. Așa s-a întâmplat și la hotel, unde am întâlnit un staff foarte cumsecade și prietenos.

După cum spuneam în articolul precedent, am fost întâmpinată foarte călduros de cum am ajuns în camera de hotel, unde o mică atenție din partea organizatorilor se afla pe birou. Desigur că am vrut să aflu mai multe despre hotel, așa că adresat întrebări personalului. Am aflat deci, că hotelul fusese renovat recent, după ce 10 ani s-a aflat în inactivitate. Personal, nu-mi vine să cred, deoarece hotelul este plin de oameni și totul se mișcă atât de fluent, încât îmi vine greu să cred cele menționate anterior. Hotelul are la bază o echipă în floarea vârstei, plină de energie și… multi-linguală. În hotel se vorbește atât Italiana cât și engleza, germana sau chiar româna.

Partea mea preferată din hotel a fost desigur, adică au fost desigur, micul-dejun și piscina. Despre micul dejun pot să vă spun doar că a fost unul dintre cele mai complexe pe care le-am văzut, întrunind astfel toate gusturile și preferințele clienților. Pe ale mele cel puțin, le-a satisfăcut „cu vârf și îndesat” la propriu. Știți, doar v-am mai spus, eu mănânc o grămadă la micul-dejun și aproape deloc în timpul zilei. Mai mult, combin dulcele cu săratul, cu dulcele, cu amarul, după pofta inimii. 🙂 Desigur, nu uit niciodată să adaug: cafea, lapte și suc de fructe. Cred însă că aceste obiceiuri au legătură cu trezitul dimineața devreme (7-8), lucru care-mi face plăcere să îl fac (desigur, dacă nu intervine ceasul pe care îl urăsc din toată inima). La fel s-a întâmplat și la Riva, deoarece locația cu deschidere și la mare și la munte se putea explora cel mai bine în zorii zilei, iar nu la amiază. Despre piscină ce vă spun..? Încadrează hotelul în categoria „luxury” și oferă acestuia un aer select. 😉

Munții din piatră atrag foarte mulți turiști cicliști. Știu, mersul cu bicicleta și ciclismul sunt parte a culturii italiene, însă Riva del Garda mi s-a părut un adevarat Monte Carlo al bicicletelor. Hotel Forte Charme a profitat din plin de aceste aspecte, oferind clienților săi chiar și șansa de a închiria pentru 4 ore și 20 de Euro o bicicletă care valorează 3000 de Euro. Sunt expuse în lobby-ul hotelului și biciclete și e-biciclete de toate categoriile și este imposibil să mergi la recepție fără să nu arunci o privire peste ele și să rămâi fermecat.

Hotelul mai oferă și un transfer gratuit până în centrul orașului Torbole, de unde, dacă clienții doresc să ajungă la Riva del Garda, pot lua un Taxi. Deși majoritatea clienților vin cu mașina sau cu bicicleta la hotel, acest transfer este totuși deosebit de apreciat. Astfel, cei doritori pot alege între 3 ore disponibile pentru dus (dimineața) și 3 ocazii pentru întors (după-amiaza). Și cum spuneam, fără contra-cost!

Vă invit pe TripAdvisor să comparați hotelurile din Nago și din apropierea Rivei, să vă convingeți singuri că Hotel Forte Charme are de departe, cea mai bună priveliște asupra lacului și asupra bifurcației munților.

Dacă intrați pe site-ul lor și plănuiți o escapadă de-o săptămână la Riva del Garda, Torbole sau Nago, veți fi plăcut surprinși de faptul că, până în 23 Septembrie, a 7-a noapte este gratuită. Parcarea hotelului este foarte încăpătoare și sigură, costând doar 5 Euro pe zi.

Hotelul oferă de altfel, o varietate mare de servicii gratuite, precum Internetul WiFi sau accesul liber la piscină și o varietate de servicii contra-cost precum masajul sau roomservice-ul.

Am rămas plăcut impresionată de curățenia din camere și din hotel, plăcut impresionată de facilitățile și produsele din baie, plăcut impresionată de ajutorul referitor la „orice” pe care îl oferă persoanele de la recepție cu zâmbetul pe buze.

Dacă m-aș mai duce în Riva, Torbole sau Nago, tot Hotelul Forte Charme l-aș alege, pentru că n-aș schimba personalul cumsecade și priveliștea de milioane care te revigorează dimineața, cu nimic.

Vă invit așadar să aruncați o privire peste fotografiile mele și să vă transpuneți mental, în locul meu, atunci. 😉

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

English

I am currently buried under a pile of books and from time to time I get out and in order to relax a little, I am writing a blog post. Today I will tell you about my experience with Forte Charme Hotel in Nago, Italy. So this article is the third post from my Expo Riva Schuh – June 2016 Series.

But most of all, I want to tell you that I made myself an account on TripAdvisor, where I have already started to write reviews about places that I’ve visited so far. There are many, especially restaurants, so I am only at the beginning of my profile: https://www.tripadvisor.com/members/RoxiRose1. But I like very much the idea of writing an “honest opinion”!

Expo Riva Schuh experience has given me a lot to see… and much to learn. I understand that good people are hard to find, but when you find them, you remember them for all of your life. That happened to me at the hotel, where I met a very nice and friendly staff.

As I mentioned in the previous article, I was greeted, very warmly, as I arrived in the hotel room, where a little attention from the organizers was on the desk. Of course I wanted to know more about the hotel, so I asked the staff for more infos. I learned then that the hotel was recently renovated after 10 years, time in which it was idle. Personally, I do not believe this, as the hotel is full of people and everything moves so fluently that I find it hard to believe the above. The hotel is based on a young team, full of energy and multi-lingual…. The hotel speaks Italian and English, German or Romanian.

My favorite part of the hotel was of course, were of course, the breakfast and the pool. About breakfast I can only say that it was one of the most complex breakfastes I’ve ever seen thus meeting all client’s tastes and preferences. Mine at least, were satisfied. You know, I said it a lot, I eat a lot for breakfast and almost not at all during the day. Moreover, I combine sweet with salty with sweet and bitter, as my heart wants. 🙂 Of course, I never forget to add, coffee, milk and fruit juice. I believe that these habits are related to waking up early in the morning (7-8), which I love to do (of course, without the clock which I hate heartily). As it happened at Riva, because the location and the sea and the mountains could be explored best at dawn and not at noon. As about the Pool what can I say..? It places the hotel into the ”luxury” category and provide it a select air. 😉

The stone mountains attract many tourists and cyclists. I know, cycling is part of Italian culture, but Riva del Garda seemed to me a true Monte Carlo of bicycles. Hotel Forte Charme took full advantage of these aspects, even offering its customers the chance to rent for 4 hours and 20 Euros a bicycle worth 3000 Euros. They are exhibited in the hotel lobby, bicycles and e-bikes, of all categories and it is impossible to go to the reception without paying attention at them and stay enchanted.

The hotel also offers a free shuttle to the center of Torbole, where, if customers want to reach Riva del Garda, they could take a taxi. Although most customers come by car or bicycle at the hotel, this transfer is highly appreciated. Thus, those who wish to take advantage of this shuttle, may choose between the three available GO hours (morning) and between the three RETURN occasions (afternoon). And as I said, without extra cost!

I invite you on TripAdvisor to compare hotels in Nago and nearby Riva, to convince yourself that Forte Charme Hotel has by far the best view of the lake and of the mountains bifurcation.

If you enter their website and plan a getaway week in Riva del Garda, Nago or Torbole, you will be pleasantly surprised that until September 23, the 7th night is free. Parking is very spacious and secured, costing only 5 Euro per day.

Moreover it offers a variety of free services, such as WiFi or free access to swimming pools and a variety of paid services such as massage or room service.

I was pleasantly impressed with the cleanliness of hotel rooms, well impressed with the amenities and bath products and well impressed with help about “anything” that was provided me by the people from reception with a smile.

If I would go again to Riva, Torbole and Nago, I would still choose the Hotel Forte Charme, because I would not change the nice staff and the nice view that invigorates you in the morning, with nothing.

I invite you to take a look at my photos and to teleport mentally in my place, then. 😉

[/ezcol_1half_end]

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (29)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (19)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (20)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (21)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (22)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (24)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (23)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (17)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (14)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (15)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (16)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (25)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (26)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (27)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (28)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (18)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (8)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (10)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (4)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (7)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (12)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (6)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (9)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (5)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (3)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (2)

hotel forte charme pareri opinions review italia blogger blog trabel romania roxi rose luxury blog (1)


I was wearing:

Clothes & Jewelries:

  • H&M 1/2 Denim shorts – Similar HERE
  • Zara top – Similar but other color HERE
  • Swarovski Earrings – Silver HERE
  • Pssiana Necklace – HERE

Makeup:

  • Eyes Liner – unknow
  • Lips Sephora Rouge Longue Tenue No.06 – HERE
  • Nails Opi Starlight I drive a Supernova! – HERE

With Love,

original sign

 

key2 romania Top bloggeri de beauty lifestyle Romania