Play:

Melia’s main purpose is to make you feel like home. Or better.

[ezcol_1half]

Română

Partea a treia din seria Melia Vienna, astfel cum se dorește a fi acest articol, v-o împărtășesc astăzi, scrisă cu calm și mult drag! În cadrul acestuia vă povestesc și vă recomand totodată, partea ”de bucătărie” a hotelului de 5 stele Melia Vienna, din cadrul turnului DC1.

Înainte însă de a continua, pentru a fi în cunoștință de cauză și implicit, dacă dorești să afli mai multe despre ce vorbesc, te invit să citești părțile 1 și 2 din serie, scrise până acum: Ce este dragostea? și Melia Vienna Hotel Review.

În primul rând încep prin a vă introduce puțin în lumea mea: Da, Roxi Rose este un blog mixt, unde scriu despre lucrurile cu bun gust, inclusiv despre mâncare și despre locurile selecte unde am experimentat-o. Mai mult, sunt o gurmandă convinsă, deși natura nu prea m-a ajutat la acest capitol așa cum mi-aș fi dorit… asta pentru că nu mănânc pește pentru că nu-i suport gustul și mirosul. La acest capitol intră și fructele de mare… defapt tot ce trăiește în apă. Dar ce să-i faci, m-au captivat toate celelalte mâncăruri ale lumii.

Masa mea cea mai consistentă este micul dejun, unde mănânc orice, în orice ordine și oricât. Pe scurt, o grămadă. Uneori mănânc conopidă pane lângă cafea, alteori dulce-sărat-dulce și tot așa. De aceea, unul dintre cele mai importante aspecte, pe care un hotel le prezintă, este pentru mine micul-dejun. Acasă mă trezesc dimineața devreme, între 7 și 8:30 (atunci când lenevesc), și primul lucru pe care îl fac este să cobor în bucătărie și să atac frigiderul. Dar dacă vreți, vă voi povesti odată despre tehnicile mele reale de menținut și de slăbit.

Și în vacanțe este la fel, mă trezesc cât se poate de devreme fără ceas, și merg să mănânc micul-dejun. Asta desigur, dacă nu vine el la mine. 😉 Și totuși, uneori îți dorești să te trezești, să te aranjezi puțin și să iei masa la restaurantul sau lobby-ul hotelului, printre oameni. Pe mine cel puțin, mă energizează acest lucru.

Așadar, în timpul city-break-lui nostru din Vienna, am mers în fiecare dimineață la parterul hotelului pentru a servi micul-dejun. Ah, și la The Level desigur. The Level este un loc „exquisite” cum s-ar spune, situat la etajul 57 al DC Tower, unde au acces doar persoanele care și-au rezervat camere Level. Însă despre The Level Lounge vă voi povesti în detaliu într-un articol viitor. În ceea ce privește micul dejun, acesta se servește și în The Level, exceptând servirea waffe-lor, omletelor și altor asemenea mâncăruri care se fac pe loc, la cald și după preferința clienților, doar în restaurantul de jos. Acesta este și motivul pentru care este mai palpitant să îți savurezi micul-dejun la parter.

Aș putea să mă apuc să vă enumăr preparatele disponibile dar probabil nu mi-ar ajunge ziua de astăzi, atât de variată este oferta lor pentru cea mai importantă masă a zilei. Tot aici am mâncat și prima brânză Babybel, pe care nu știu de ce nu am încercat-o până acum… S-a jucat puțin cu mine până am înțeles cum se desface… 🙂 Revenind, n-am mâncat (și nu cred că voi mânca) waffles mai bune decât cele de la Melia, vă spun cu mâna pe inimă. Pur și simplu este cum spunea roboțelul MO „curcubeu pe cerul gurii”! De altfel, apreciez că omleta este sărată și foarte bine preparată, iar gaigana la fel. *Gaigană (Banat)=papară=scrambled eggs=papalișcă (așa cum am denumit-o eu de mică). Ce gust are o gaigană pe care pui tu singur sare…? Nu la fel de bun oricum! Cum spuneam, mă opresc prin a remarca din nou, că cel mai variat mic-dejun pe care l-am văzut până acum a fost la Melia.

Vorbind despre serviciul de Room Service, l-am testat seara târziu, comandând din meniul din cameră, un burger, o supă consomme, o supă cremă de roșii și un platou club sandwich. Mda, genul de masă după care nu vrei să te cântărești dimineața. Dar, nu regret nimic!

Eu am o teorie: orice mâncare este de două ori mai gustoasă seara, pentru că tocmai atunci n-ar trebui să mănânci mult. Și am impresia că și voi simțiți același lucru. Anyway, în vacanțe totul este permis, inclusiv masa copioasă de la ora 23. Am sunat așadar la room service, am făcut comanda și peste foarte puțin timp a venit măsuța cea fermecată plină de… detoate. Jos sub fața de masă avea un compartiment special în care mâncărurile erau păstrate calde, iar ca o curtoazie din partea hotelului, căpșunile și aperitivele au fost din partea casei. Pe masă se mai aflau sosuri, cutiuțe cu unt, condimente, diferite pâini, smântână etc. Adică măsuța era făcută în așa fel încât să nu-ți lipsească nimic.

Având în vedere și aceste aspecte, Melia poate fi definită pe scurt, cea mai perfectă locație din Austria.

Vă invit așadar să aruncați o privire peste fotografii, să înțelegeți despre ce vorbesc. Vă rog doar să nu lăsați feedback-uri negative în ceea ce privește numărul redus al fotografiilor, deoarece mă confesez și vă spun că îmi este tare greu să fac poze mâncării când singurul lucru la care mă gândesc în acel moment este să o savurez. 😉 Enjoy!

 

 

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

English

This article is the third from the Melia Vienna series and I decided to share it with you today, calmly and lovingly written! In it I tell you about and I also recommend you the “kitchen part” of the 5-star hotel Melia Vienna, which is located within the DC Tower 1 in Vienna.

But before continuing, to be informed and therefore, if you want to know more about what I speak, I invite you to read Part 1 and Part 2 of this series, written before this article: What is love? and Vienna Melia Hotel Short Review.

First I want to start by welcoming you in my world: Yes, Roxi Rose is a mixt blog where I write about quality things, including food and the selected places where it was experienced. Moreover, I am a convinced gourmand, even if nature didn’t really helped me as I would have liked… I say this because I do not eat fish because I can not stand the taste and smell of it. The Seafood is also included in this chapter… in fact, everything that lives in water is included. So I let myselft captivated by all other dishes from around the world.

My most consistent meal of the day is the breakfast, when I eat anything, in any order and as much as I can. In short, a lot of food. Sometimes I eat fried cauliflower in addition to coffee, sometimes I eat sweet-salty-sweet foods and so on. Therefore, one of the most important aspects, which a hotel has to offer for me is the way tha breakfast is served. At home I wake up early in the morning, between 7 and 8:30, and the first thing I do is go downstairs in the kitchen and attack the refrigerator! But if you want, I’ll tell you my real techniques when it comes to maintaining the ideal body weight or losing some pounds.

In holidays my habbit is the same, I wake up as early as possible without clock and I go to eat breakfast. That of course, if the breakfast doesn’t come to me. 😉 And yet, sometimes I just want to wake up and to have lunch at the hotel’s restaurant or hotel’s lobby among people. It energizes myself.

So, during our breaks in Vienna, I went on the ground floor every morning to eat my breakfast. Ah, and on The Level Lounge of course. The Level Lounge is an “exquisite” place as they say, located at the 57th floor of the DC Tower, where only the people who have booked Level rooms have access. But I’ll tell you more about The Level Lounge in a future article. Breakfast it is also served in The Level Lounge as I said, except the Waffles, the omelets and other dishes that are made downstairs regarding customer preference. This is why it is better to savor your breakfast downstairs.

I could list every preparations available but it would probably take me more than one day to write them all… this is how diverse is their offer for the most important meal of the day. Here is where I ate Babybel cheese for the first time and I don’t know why I have not tried it before… The little cheese played with my mind a little until I understood the method it unfolds… 🙂 Coming back, here I also ate the best waffles, I tell you honestly! I also think I’ll never eat better waffles than this. That experience simply represented the words that the MO bot said in one of it’s videos: “rainbow on the palate!”. I also appreciated that the omelet was salty and very well prepared and the scrambled eggs were the same. What taste does it have if you have to put salt on it after receiving it…? Not as good anyway! And the chef from Melia knew this little secret. Finally, I stop by to notice again that the most varied breakfast that I’ve seen so far has been at Melia.

Talking about service Room Service, I tested it in one of our’s late evenings, ordering from the menu that we had in the room, a burger, consommé soup, a cream soup of tomatoes and a club sandwich platter. Yeah, that kind of meal after which you do not want to weigh yourself in the morning. But I do not regret anything!

I have a theory: any food is twice as tasty in the evening because that’s the moment in which you souldn’t eat it. And I think you feel the same. Anyway, in holidays everything is permitted, including a big meal served at 11pm. I called the room service, I placed the order and little time has past until when the magical table reached our room. Down under the table there was a special compartment in which dishes were kept warm, and as a courtesy from the hotel, the strawberries and the hors d’oeuvres were complimentary. On the table were also some sauces, butter boxes, spices, different breads, cream etc. The table had on it everything you could wanted.

Considering these aspects, Melia can be briefly descripted as the most perfect location in Austria.

I invite you to take a look at the photos, so you can understand what I mean. Please do not leave negative feedback regarding the low number of photos, as I confess to you that it’s very hard to me to take pictures of food when the only thing I have on my mind at that moment is to savor it. 😉 Enjoy!

[/ezcol_1half_end]

The Room Service Dinner:

melia vienna review, melia vienna, roxi rose, travel blog, travel blogger, european blog, top travel blogs, top lifestyle blogs, luxury, luxury life, skyscrapper, dc towers

melia vienna review, melia vienna, roxi rose, travel blog, travel blogger, european blog, top travel blogs, top lifestyle blogs, luxury, luxury life, skyscrapper, dc towers

melia vienna review, melia vienna, roxi rose, travel blog, travel blogger, european blog, top travel blogs, top lifestyle blogs, luxury, luxury life, skyscrapper, futured

melia vienna review, melia vienna, roxi rose, travel blog, travel blogger, european blog, top travel blogs, top lifestyle blogs, luxury, luxury life, skyscrapper, futured

melia vienna review, melia vienna, roxi rose, travel blog, travel blogger, european blog, top travel blogs, top lifestyle blogs, luxury, luxury life, skyscrapper, futured