“Can you see what I see? Dream on…”

-lyric from the sound below:

[ezcol_1half]

EN:

I love Depeche Mode… I don’t actually have time to listen to music, but if I would hear DM on the radio, I would leave the song playing… and maybe turning up the volume. And yet, despite my repulsion for deep-house, I really like the sound above. I would listen to it in the car, especially in the morning or at noon… or while we drive around Aegina Island.

“-Where you’re going this summer?

-In the same place as last year.

-Why is that?

-We have much more to discover out there … and some unfinished business, also. “

I used to say that to those who asked me where I go this summer and remained surprised by the answer “in the same place”. Journeys are like love: You always go back to where your soul has danced. I was not prepared to go into a holiday, I told myself that I still have a lot of things to be done at home. However, I knew that I was supposed to feel good and I shall return home more well-rested.

About Aegina (Αίγινα) I told you some details last year: a pleasant place, dry, full of life and green at the same time, a place where the design of the churches is not sober and cold but welcoming and warm, a place whose streets make you feel as if you were in Hawaii when in fact you’re in Europe.

[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

RO:

Îmi place Depeche Mode… nu este de parcă aș avea timp să ascult muzică, dar dacă aș auzi DM la radio, aș lăsa melodia să meargă… poate aș da-o și mai tare. Și totuși, în ciuda repulsiei mele față de deep-house, melodia de mai sus îmi place. Aș asculta-o în mașină, în special dimineața și la prânz… sau în timp ce am înconjura Aegina cu mașina.

“-Unde mergi vara asta?

-În același loc ca și anul trecut.

-Păi?

-Mai avem multe de descoperit acolo... și încă câteva afaceri neterminate.”

Cam asta răspundeam celor care mă întrebau unde merg în această vară și rămâneau surprinși de răspunsul “în același loc”. Călătoriile sunt ca și iubirea: Te întorci mereu acolo unde sufletul ți-a dansat. Nu am fost pregătită să merg într-o vacanță, îmi spuneam că mai am o mulțime de lucruri de terminat sau de pus la punct acasă. Totuși, știam că mă voi simți bine și că mă voi întoarce mai odihnită.

Despre Aegina (Αίγινα) v-am mai povestit: un loc plăcut, uscat și totodată viu și verde, un loc unde designul bisericilor nu este sobru și rece ci primitor și cald, un loc ale cărui străzi te fac să te simți ca și cum ai fi în Hawaii când defapt ești în Europa.

[/ezcol_1half_end]

roxi rose aegina aigina egina Αίγινα greece

[ezcol_1half]

EN:

The triangle-shaped island, with a side of ~12km, lies in the Gulf of Athens, at a ~30km distance covered in 40 minutes by a speed boat with an average speed of 45 km/h. Most ships departure from Piraeus/Piraeus/Pireas/Πειραιάς Port and reach the biggest city on the island, Aegina City. *The purple color on the map marks the 3 key points: Piraeus Port (Athens), Aegina City’s Port (Landing) and Agia Marina (Blue Fountain Resort).

Because the island is so close to Athens, last time but also this time, it seemed unacceptable to us not spending a day in the capital. Athens is a very complicate city(even for me). Although the coastline and the blue of the sea helps the orientation, this city can’t be understood in 2-3 days. The urban bustle, the effervescence of the Greeks and the unbearable heat, makes you think that one single day in the capital it’s just perfect and sufficient… But the big summer SALE is worthing the effort! 🙂 We know that large reductions occur twice a year, and July is contained in one of the periods. I think you have to be a fool to not enjoy the reductions because for the same product you give half the amount of money that you were willing to give few months ago… And I think that whatever the financial situation of a person is, the word SALE makes her/him jump. Am I wrong..?

Going forward, although in the first day and in the last one we traveled by speedboat from Port to Port, in the day we spent in Athens we decided to take large and slow ships for the delight offered by the sea. The sea was crossed by the ships and islands were scattered all over it.

[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

RO:

Insula în formă de triunghi, cu o latură de ~12 km, se află în Golful Atenei, la o distanță de ~30 km, distanță care se parcurge în 40 de minute cu o barcă de viteză cu ~45 km/h. Cele mai multe nave părăsesc Portul Piraeus/Pireu/Pireas/Πειραιάς și ajung în cel mai mare oraș de pe insulă, Aegina City. *Culoarea mov pe hartă marchează cele 3 puncte cheie: Piraeus Port (Atena), Port Aegina City (Debarcarea) și Agia Marina (Blue Fountain Resort).

Cum insula este atât de aproape de Atena, ultima dată dar și de această dată, ni se părea inacceptabil să nu ne petrecem o zi în capitală. Atena este un oraș foarte complicat(chiar și pentru mine). Deși linia de coastă și albastrul mării ajută la orientare, acest oraș nu poate fi înțeles în 2-3 zile. Agitația urbană, efervescența grecilor și căldura insuportabilă, te face să crezi că o singură zi în capitală este perfectă și suficientă… dar dacă vorbim despre SALE, merită efortul! 🙂 Știm că reducerile mari au loc de două ori pe an, iar Iulie este parte într-una dintre perioade. Cred că trebuie să fii un neghiob ca să nu te bucură de reduceri, deoarece pentru același produs poți plăti jumătate din banii pe care ai fost dispus să-i dai cu câteva luni în urmă… Și cred că, indiferent care este situația materială a unei persoane, cuvântul SALE îi poate face sufletul să tresară. Greșesc ..?

Mergând mai departe, deși în prima zi și în ultima am călătorit cu barca de viteză din port în port, în ziua în care am mers în Atena, am decis să luăm nave mari și lente pentru deliciul oferit de marea traversată de nave și brăzdată de insule.

 

[/ezcol_1half_end]