Play this Summer-Song:

“Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.” -Ibn Battuta

”Calatoria – te lasă fără cuvinte, pentru ca mai apoi să te transforme într-un povestitor.” – Ibn Battuta

[ezcol_1half]

RO:

Aș vrea să încep prin a face trimitere către citatul de mai sus… Călătorind prin viață și prin lume, ni se deschid nouă oamenilor, porți către noi oportunități; Căci știți bine teoria mea: pentru noroc muncești, nu-l primești. Spun asta deoarece am făcut cunoștință cu produsele Flo Accessories călătorind: prin aventura mea cu blog-ul acesta și prin Europa din sud și până-n centru. Flo Accessories sunt produsele pe care mi le-am dorit din totdeauna, deși habar n-aveam de existența lor. Însă, fiecare persoană care a călătorit măcar odată cu avionul mă înțelege perfect. Toate acele restricții și limitări în ceea ce privește bagajul de mâna, cine te învață care sunt..? Ah, și mai este un caz: atunci când pleci cu un bagaj mic după tine, chiar dacă ești cu mașina și nu-ti găsești lucrurile în el..? Cu siguranță empatizezi cu mine acum reflectând la propriile tale momente de acest gen.

Flo Accessories este o linie de produse pentru călătorii, special create pentru cei care călătoresc dar doresc să fie practici și cool în același timp. De la mini truse de machiaj, atomizoare și bijuterii parfumate, până la mini-placa de păr, ei s-au gândit la toate:

În geanta mea de vacanță, am luat cu mine cele de mai jos, respectiv un beauty-organizator, o oglindă pliabilă cu led și un colier cu pandantiv parfumat. Primul mi-a oferit 3 mini pensule, una pentru buze, una pentru fard și una pentru ten; un atomizor de parfum și o pilă din sticlă. Pretty nice, huh? Al doilea produs, oglinda, este visul oricărei fete atente cu ea însăși sau a unei selfie-queen. În schimb, pandantivul parfumat mi-a oferit o notă de mister, căci parfumul din interiorul său mă învăluie într-o aură difuză, parfumul nefiind aplicat într-un loc fix.

Ok, but what is an atomizer?

Un atomizor de parfum este un recipient cu un volum redus, care transformă vaporii de parfum în lichid. Lichidul este stocat în recipient și poate fi re-pulverizat ulterior. Am un video de la cei de la Flo mai în jos, în care vă explică ei mai bine situația. 😉

A pendant that.. smells?

Da. Exact așa: pandantivul se deschide, iar în interiorul său se află un compozit (o capsulă) care poate fi spray-at cu parfumul preferat. Capsula eliberează mirosul treptat, astfel încât toată ziua să fi învăluita de o aură de parfum proaspăt aplicat. Nu e tare?? Eu am ales să iau cu mine parfumul Le Tentation de Nina în atomizor și Lady Million în pandantiv. Mai jos sunt câteva poze pe care le-am făcut înainte de plecare, însă vor mai fi ocazii să vă prezint aceste produse, căci plănuiesc să fac un video în curând ca să vă arat cum funcționează ele defapt 😉

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

EN:

I would like to begin by referring to the quote above… Travelling through life and through the world, we meet new people and see new gateways to new opportunities; You know my theory: you have to work for luck, cause you do not get it. I say this because I met the Flo Accessories products by traveling: see my adventure with this blog and my southern to the center Europe. Flo Accessories are the products that I’ve always wanted, although I had no idea they existed. However, everyone who traveled by plane for once understands me perfectly. All those restrictions and limitations regarding your hand luggage, who teaches you that after all..?? Ah, and there is one more case: when you take a small bag with you, even if you are away with your car and you do not find your things in it.. You surely empathize with me now, reflecting on your own moments you had like this.

Flo Accessories is a line of beauty products, especially created for those who travel but want to be practical and cool at the same time. From mini makeup kits and scented jewelries to mini hair straighteners, they have thought about everything:

In my holiday bag, I took with me the below products: a beauty-organizer, a folding LED mirror and a necklace with perfumed pendant. First offered me 3 mini brushes, one for lips, one for eye-shadow and one for foundation; a perfume atomizer and a glass nail file. Pretty nice, huh? The second product, the LED mirror, is the dream of every girl that cares about herself or a selfie queen. Instead, the perfumed pendant offered me a note of mystery, because the fragrance inside envelops me in a dim aura, for the fragrance is not applied in a fixed place.

Okay, but what year is atomizer?

A perfume atomizer is a container with a small volume, which converts the perfume vapors into liquid. The liquid is stored in the container and can later be re-sprayed. I have a video from Flo down here, where they explain the situation better. 😉

A pendant.. that smells?

Yes. Exactly: the pendant opens and inside it is a composite (capsule) which can be sprayed with your favorite perfume. The capsule releases the scent gradually, so you can be all day enveloped by an aura of freshly applied perfume. Cool, right?? I took with me Le Tentation Nina in the atomizer and Lady Million in the pendant. Below are some pictures that I’ve done before my departure, but there will be opportunities to tell you more about these products, because I plan to make a video soon to show you how they actually work 😉

[/ezcol_1half_end]

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle bottle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle

With Love,

semn black sign roxi rose

austria blog flo travel accessories led mirror atomizer perfume parfume jewelry heartpendant mini brushes nail purse organizer roxi rose blogger blog romania timisoara lifestyle instagram

key2 romania Top bloggeri de beauty lifestyle Romania