First of the first, play the sound:

[tp not_in=”en”]

Roxi Rose’s Home Afternoons

Cocktailul Hugo – cu Prosecco Bottega și sirop YO din flori de soc

Știți..? Când oamenii merg în vizită iar gazda îi întreabă cu ce să îi servească, musafirii răspund ”Ah, cu nimic!”. Dar dacă gazdele într-adevăr, nu le-ar oferi nimic… ei bine numai Dumnezeu știe câte vorbe urâte și-ar auzi după plecarea musafirilor…

Așadar, istoria ne învață că este obligatoriu să îți servești musafirii cu ceva bun atunci când îți calcă pragul casei. Din păcate însă, timpul limitat și agitația cotidiană ne limitează în prepararea mâncărilor și procurarea băuturilor pentru vizitele prietenilor. Dar ce te faci dacă vizita mai este pe de-asupra și neanunțată?? Ei bine în astfel de cazuri nu trebuie să lași impresia că te-au prins pe picior greșit ci trebuie să încerci să impresionezi papilele gustative și văzul musafirilor cu ce ai mai bun în bucătărie.

Pe de altă parte, chiar dacă trăiești cu părinții în aceeași casă, sau cu perechea, sau cu un coleg de facultate, trebuie din când în când să ne alocăm puțin timp și persoanelor de lângă noi. După-amiezile târzii, când toată agitația orașului se domolește parcă, este momentul ideal pentru o… atenție comestibilă.

După cum spune și titlul articolului, astăzi vă povestesc despre asul din mânecă, sau mai bine spus, asul din bucătărie care te poate salva în cazuri precum cele de mai sus: Cocktail-ul HUGO, reinventat după viziunea mea.

Pentru început, vreau să vă expun varianta originală a acestuia:

15-09-26-RalfR-WLC-0059

Vedeți? Cu siguranță l-ai mai întâlnit prin localuri, dat fiind că paharul caracteristic are o formă clasică. De altfel, frunzele de mentă și gheața sunt elementele pe care le observă ochiul, în timp ce Prosecco-ul și sucul de flori soc sunt ingredientele care încântă simțul gustului. O combinație simplă și echilibrată care face plăcere oricui.

Nu-mi place să îmi pregătesc mie lucruri sofisticate de mâncat sau de băut, însă ador să le pregătesc pentru ceilalți, la fel cum nu-mi place să urmez rețetele clasice sau orice alt fel de indicație generală. Așadar sfatul meu este să-ți pui amprenta personală pe tot ceea ce faci, chiar dacă este vorba doar despre un cocktail.

Ce înseamnă HUGO Cocktail:

 • Pahar pentru vin alb
 • Prosecco
 • Sirop de flori de soc
 • Apă minerală carbogazoasă
 • Lime
 • Gheață
 • Mentă

Cum l-am făcut eu:

 • Pahar în formă specială
 • Bottega Gold Prosecco
 • Sirop de flori de soc YO
 • Apă minerală carbogazoasă
 • Lămâie
 • Foarte puțină gheață
 • Mentă proaspătă (din gradină)
 • Zahar, pentru decor

Cum se procedează:

Pasul 1:

În toate video-urile pe care le vedem despre prepararea mâncărurilor apar castronașe cu ingrediente la început. Ei bine, poate că în ”real life” vor rezulta mai multe vase de spălat, însă organizarea pe care ne-o oferă selectarea ingredientelor și individualizarea lor, merită! Așa că, acele castronașe chiar își au rostul: te salvează de alergarea prin bucătărie după ingrediente în timpul preparării și ai totul în față, fără să mai trebuiască să consulți într-una partea I a rețetei. Ingredientele sunt cele de mai sus, coloana a doua.

Pasul 2:

Ornează gura paharului chiar acum, udând-o și întorcând paharul cu susul în jos în zahar. BRUT! Eu consum doar zahar brut, din cauza calităților lui nutritive. Zahărul alb este dăunător în timp, deoarece se folosește CLOR pentru albirea acestuia. Zaharul BRUN este tot zahar alb însă colorat cu tot felul de substanțe nocive. Așadar zaharul BRUT NU este același lucru cu zahărul BRUN! Adevărat, nu este la fel de dulce precum cel alb dar după câteva zile nu vei mai simți nevoia de zahar alb. Pe de altă parte, eu mă abțin de la zahar pe cât posibil: o singură linguriță fără vârf în cafea(despre care va voi povesti în curând), DELOC în orice fel de ceai, jumătate de cantitate în prăjiturile cu lapte etc.

Pasul 3:

A: Dacă vei alege ca și mine, doar 2 ovaluri de gheață, vom prepara totul direct în paharul final. Taie lămâia în jumătate. Jumătate pune-o de-o parte, căci vom folosi acum doar o jumătate din ea. Jumătatea care ți-a rămas tai-o în jumătate. Din cele două mini-jumătăți, taie una în jumătate din nou, ca în imaginea de mai jos. Apoi stoarce mini-jumătatea întreagă în pahar. Pentru paharul îngust ales de mine, am tăiat feliuțe de diverse dimensiuni, peste fiecare am pus câte o frunză de mentă și le-am împins cu un cuțit până spre piciorul paharului. (pentru ca paharul să arate bine de jos până sus, deoarece atunci când vom adăuga celelalte lichide, conținutul de mentă, gheața și lămâia se vor ridica). Adaugă gheața.

B: Dacă îți place cocktail-ul cu multă gheață, atunci vei adaugă cele ce urmează într-un alt pahar. Așadar, ia un alt pahar, o sondă de exemplu. Taie lămâia în jumătate. Jumătate pune-o de-o parte, căci vom folosi acum doar o jumătate din ea. Jumătatea care ți-a rămas tai-o în jumătate. Din cele doua mini-jumătăți, taie una în jumătate din nou, ca în imaginea de mai jos. Apoi stoarce mini-jumătatea întreagă în sondă. Peste, adaugă câteva frunze de mentă, gheața în cantitatea dorită, și câteva feliuțe de lămâie, mici. Amestecă totul, ținând o mână peste gura sondei, etanș. Toarnă totul în paharul definitiv și dacă paharul este îngust le poți împinge cu un cuțit în jos.

Pasul 4:

Adaugă siropul. Sirop YO. De ce? Pentru că are un conținut foarte redus de zahar și este făcut doar din fructe de calitate. Citiți eticheta, dacă nu mă credeți. Cu toții cunoaștem acest brand de siropuri, lansat în România în 98… putem spune că am crescut cu el. Îmi place pentru că, vedeți voi, este suficient de concentrat dar nu exagerat, astfel încât nu necesită amestecare. Poți pune apă minerală carbogazoasă peste, sau plată, sau îl poți combina cu o băutură alcoolică și nu trebuie să amesteci, căci se dizolvă singur, rapid. Din cele 10 arome, mie cel mai mult îmi place siropul de flori de soc și cel de zmeură. Anul acesta, YO (Ybbstaler Obstverwertung) împlinește 60 de ani. Eu spun că este un motiv de mândrie, căci să menții o companie vie tip de 60 de ani și să o extinzi în 12 țări nu este tocmai ușor. Ți-am povestit aceste lucruri ca să te determin să cumperi YO de fiecare dată când vrei sirop de fructe. Prețul este același, calitatea nu; este superioară celorlalte produse din comerț.

Pasul 5:

Adaugă apa minerală carbogazoasă.

Pasul 6:

Adaugă Prosecco-ul. Eu am folosit Prosecco de la Bottega Gold. Atenție! Combinația de apă minerală carbogazoasă și Prosecco este efervescentă, așa că toarnă soiul de vin încet.

Pasul 7:

Din jumătatea de lămâie pe care ți-am spus să o lași de-o parte, taie o felie circulară. Crestează-o de mărimea unei raze din exterior spre centru (diametru/2) și decorează marginea paharului cu ea. Lângă, fă același lucru cu o frunză de mentă. Voila! Cocktail-ul tău Hugo este gata!

Acesta este primul articol din lunga serie ”Food & Drinks” din secțiunea Lifestyle, în care voi continua să scriu regulat. Sper din tot sufletul că v-a plăcut iar dacă vă decideți să urmați rețeta sper să savurați rezultatul!

Photos:

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

Roxi Rose’s Home Afternoons

The Hugo Cocktail – made with Bottega Prosecco and YO elderflower syrup

You know…? When people visit eachother and the host asks the guests what to serve, guests say, “Ah, nothing.” But if the hosts would not offer anything for real, well… only God knows how many bad words would they hear after the guests were leaving…

So, history teaches us that it is mandatory to serve your guests with something good when they step into your house. Unfortunately, the short spare time that we have and the busy life, limit our purchase of food and drinks in preparation for the friends that will visit us. But what do you do if the visit is also unannounced?? Well in such cases you should not leave the impression that you were caught on the wrong foot and you have to try to impress your friends with your best things you have in your kitchen.

On the other hand, even if you live in the same house with your parents, or with your beloved one, or a student fellow, we must occasionally allocate some time for the people around us. The late afternoons, when all the hustle and the bustle turns off, is the ideal time for an… edible attention.

As the title of the article says, I will tell you about today’s ace from the sleeve, or better said, the ace from the kitchen that can save you in cases such as the above: The HUGO Cocktail, reinvented by my vision.

First, I want to present to you its original version:

15-09-26-RalfR-WLC-0059

See? Surely you’ve already seen it in the past, since the glass has a classic characteristic shape. Moreover, the mint leaves and the ice are the elements that captures the eyes attention, while the Prosecco and the elderflower juice are the ingredients that delight the taste. A simple and balanced combination that pleases everyone.

I do not like to prepare sophisticated things or drinks to me, but I love to prepare them for the others, just as I do not like to follow traditional recipes or any other general indication. So my advice is to put your personal touch on everything you do, even if it is only a cocktail.

What the HUGO Cocktail means:

 • White Wine Shaped Glass
 • Prosecco
 • Elderflower syrup
 • Sparkling Mineral Water
 • Lime
 • Ice
 • Mint

How I made it:

 • Special Shaped Glass
 • Bottega Gold Prosecco
 • YO Elderflower syrup
 • Sparkling Mineral Water
 • Lemon
 • 2 ovals of Ice
 • Fresh Mint (from the garden)
 • Sugar, for the decor

How do we make it:

Step 1:

In all the videos we see about preparing meals, we see all the ingredients put in bowls at first. Well, maybe in ” the real life” will result a large amount of dishes to wash at the final, but the organization that we get after selecting and individualizing the ingredients is worth it! So, those bowls does really make sense: they save you from running after the ingredients you need during the preparation and you have everything in front of you, without the need to consult the first part of the recipe every time. The ingredients I used are the second column.

Step 2:

Garnish the glass mouth right now, wetting it and turning the it upside down into sugar. RAW (low processed or unprocessed)! I just eat raw sugar because of the nutritional qualities that ot offers. The white sugar is harmful because it uses chlorine for bleaching. Brown sugar is same to white sugar but colored with all kinds of harmful substances. So, the raw sugar is not the same with brown sugar! True, it is not as sweet as the white one, but after a few days you will not feel the need of white sugar again. On the other hand, I abstain from sugar as much as possible: one teaspoon in coffee ( I will tell you more about my coffe soon), 0 sugar in any kind of tea, half sugar in milk cakes etc.

Step 3:

A: If you choose to use only two ovals of ice like me, then we prepare everything directly into the final glass. Cut the lemon in half. Put one half aside because we now use only one half of it. Cut the remained half in another half. Cut one of the two mini-halves you have now, in half again, as shown below. Then squeeze some of them in the glass. Because of the narrow glass I’ve chosen, I’ve cut small slices of lemon in different sizes, I’ve put them in the glass and added some mint leaves over them and I pushed everything to the leg of the glass with a knife. (For the glass to look good from top to bottom because when we add other liquids, the content of mint and lemon and ice will rise). Add the ice now.

B: If you like your cocktail with plenty of ice, then you add the following things into another glass. So take another glass, a highball for example. Cut the lemon in half. Put one half aside because we now use only one half of it. Cut the remained half in another half. Cut one of the two mini-halves you have now, in half again, as shown below. Then squeeze some of them in the highball. Now add some mint leaves, teh ice in the desired amount, and a few small slices of lemon. Mix everything, holding a hand over the highball’s head, sealed. Pour everything into the final glass and if the glass is narrow you can push the content down with a knife.

Step 4:

Add the syrup. YO syrup. Why? Because it has a very low content of sugar and is made only from quality fruits. Read the label if you do not believe me. We all know this brand of syrups, launched in Romania in 98… we can say that we grew up with it. I like it because, you see, is sufficiently concentrated but not overly, so it doesn’t require mixing. You can put sparkling water over, or still, or you can combine it with an alcoholic drink and it;s no need of mixing, because the syrup will dissolve pretty fast. Of the 10 flavors that are available, I like the elderflower syrup and the raspberry one. This year, YO (Ybbstaler Obstverwertung) celebrates its 60th birthday. I think they are really proud of this milestone, because to keep a company alive for 60 years and expand it into 12 countries is not easy. I told you those things to convince you to buy YO syrups whenever you want fruit syrup. The price is the same, but the quality is not; it is superior to any other commercial products.

Step 5:

Add the sparkling mineral water.

Step 6:

Add the Prosecco. I used the Prosecco from Bottega Gold. Careful! The combination of sparkling water and sparkling Prosecco is effervescent, so pour the wine slowly.

Step 7:

Of the half lemon that I told you to let aside, cut a circular slice. Cut the lemon with the size of a radius, from the outside toward the center (diameter / 2) and decorate the glass with it. Besides, do the same with a mint leaf. Voila! Your HUGO cocktail is ready!

This is the first article from the “Food & Drinks” category located in the Lifestyle section, where I will continue to write regularly. I hope that you liked the article and if you decide oneday to follow the HUGO recipe I hope you will also enjoy the result!

Photos:

[/tp]

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

bottega prosecco romania roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

botteha prosecco the store roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

Miscelanous:

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

bottega prosecco the store roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

yo sirop roxi rose reteta hugo cocktail romania lifestyle blog romania timisoara hugo recipe cum se face

With Love,

semn black sign roxi rose