”I just want to dance among the stars.”

[ezcol_1half]

RO:

Îți recomand să apeși play pe butonul micuț de mai sus, melodia fiind foarte frumoasă, în special vocea feminină..

Sunt acasă de câteva zile și mă simt de parcă trăiesc în două lumi diferite… În urmă cu o săptămână am făcut o escapadă, un city-break la Viena, orașul meu de suflet, și deși am plănuit să vă scriu de acolo, sesiunea de examene care tocmai a trecut și-a spus cuvântul, astfel încât tot ce am vrut a fost să mă relaxez și să mă simt bine.

Starea de bine vine din interior, ați auzit-o de multe ori… totodată acesta este și adevărul. Ne simțim bine dacă arătăm bine, dacă ni se dă importanță, dacă ne facem sesizați printre oameni, dacă suntem în elementul nostru. Ne simțim bine când suntem înconjurați de seriozitate și toată lumea știe ce are de făcut…

Spun asta deoarece știi și tu și știu și eu că România mai are multe de învățat la capitolul acesta. Nu o spun cu un gând rău DELOC, căci România mi-e dragă datorită puținilor oameni de nădejde din ea, iar dacă nu mi-ar fi fost dragă aș fi putut pleca oriunde în Europa la facultate și aș fi fost ”o lașă”. Există oameni care muncesc din greu și inteligent în același timp, ca să ridice nivelul de calitate al serviciilor și al prestărilor lor, fie că vorbim despre online sau offline. Acest punct de vedere al meu este imbatabil, deoarece sunt un cumpărător online înrăit și știu cum ar trebui să fie executate serviciile la distanță. Impecabil, fără reproșuri din partea clienților.

De pe vremea când mai nimeni nu știa să folosească plata cu cardul online, sau când oamenii erau reticenți în a cumpăra online, eu m-am decis că este singura formă de cumpărături pe care vreau să o mai fac. Iar decizia mea este întreținută mai mereu de magazinele de top de pe piață, unde includ în vârful listei pe BonPrix. Dacă este ceva ce am observat la Drept este că lumea este reticentă când vine vorba de companiile multinaționale, pe când eu consider că ele formează partea cea mai importantă din fundația evoluției unei comunități. Așadar, vreau să vă povestesc în acest articol despre experiența mea cu compania multinațională BonPrix și despre standardele sale de satisfacere a clienților.

Încep prin a spune că, în cazul în care nu ai mai făcut comenzi de haine online și ești o persoană reticentă, acesta este magazinul care ar trebui să-ți onoreze prima comandă, în primul rând din punct de vedere al calității hainelor cât și al review-urilor personale ale altor cumpărători. Știu că pare puțin ciudat, însă eu înainte să fac o comandă online, indiferent de magazin, citesc regulamentele, termenii și condițiile cât și link-urile utile din secțiunea Customer Service, iar tot ce găsesc scris în aceste pagini trebuie să fie respectat cu strictețe de către magazin, din punctul meu de vedere. Primul lucru pe care l-am citit și memorat de pe site-ul BP, a fost termenul de livrare al unei comenzi plasate ferm. Ei spun 7-10 zile după procesare, eu spun 6 zile cu tot cu procesare, pentru că atât de repede a fost pregătită comanda mea și tot atât de repede ajuns coletul în garderoba mea. Frumos nu? Prima impresie contează și poate fi vitală în revenirea clienților pe site. La mine este cert: mă mai întorc. De ce?

  • Pentru că am cautat săptămâni întregi o ”blană” care să mă facă să nu mai dorm noaptea până nu o voi avea, iar în momentul în care eram dispusă să renunț să mai caut așa ceva am ”aterizat” pe pagina cu Geci și Paltoane BonPrix… și uite așa au mai urmat nopți de neliniște pentru că nu am reușit să mă hotărăsc pe care o vreau. 🙂
  • Pentru că vroiam o rochie care să mă reprezinte și toate magazinele pe care le-am vizitat au în proporție de 90% rochii extrem de scurte și de vulgare. Categoria rochii este prima pe care dau click când intru pe un site e-commerce. Aceasta este zona unde îmi fac o părere despre site în sine, pentru că eu caut un stil sofisticat, curat, matur și feminin… Ghiciți ce urmează? Da, pe BP am rămas alipită de ecran până am găsit piesa de rezistență din garderoba mea pentru acest sfârșit de iarnă.

V-ați obișnuit deja cu mine, și știți că sunt o persoană foarte critică care scrie doar despre lucrurile care îmi întrunesc așteptările, și mai mult, știți că dacă îmi place ceva, nu prea pot să mă opresc din vorbit despre acel lucru.

Cu săptămâni în urmă, am plănuit să-mi cumpăr o blană neagră. Să fim sinceri, merge la orice, nu se demodează niciodată și este un must-have pentru cel puțin 2 sezoane. Dar după cum ați observat pe Instagram deja, mi-am luat un faux-fur albastru royal. Este mai diferit decât cel negru, mai special, iar atunci când bunul-gust și eleganța se întâlnesc…

Ștefan are o vorbă despre Viena: ”oraș roial.” Aceste vorbe îmi răsunau în minte când mi-am comandat ”moliciunea” albastră, și știam că, dacă comanda îmi va ajunge înainte să plec, aveam să imortalizez outfit-urile noi în Viena. Așa că, mi-am luat și o rochie, una pe care am găsit-o în categoria Rochii Bonprix, una albastră, cu un imprimeu floral care nu poate trece neobservat.

Am plasat comanda și peste câteva zile m-am trezit cu curierul la ușă. În scurt timp, mi-am dus noul fluffly-coat și rochia de-un albastru royal, la plimbare prin Viena. Totuși, nu este de parcă BP n-a mai văzut Austria.. Bonprix este prezent și acolo și în alte peste 25 de țări. Aș mai vrea să mai laud puțin compania, de această dată cu un ochi de afacerist: Ca și client, îmi place când intru pe un site de cumpărături și sunt întâmpinată de oferte de bun venit, sau de abonare la newsletter. Sunt muuult mai multe șanse să cumpăr de pe un website care îmi oferă pentru prima comandă 10% reducere sau cupoane valorice, iar oamenii de afaceri știu asta. Am rămas așadar și am scotocit printre rafturile virtuale ale magazinul BP tocmai pentru că m-au făcut curioasă cu ofertele lor precum: Înscrierea la Newsletter, Recomandarea unui prieten sau Clubul Bonprix. Îți spun toate acestea ca unui prieten, pentru că vezi tu… lucrurile bune nu se găsesc așa ușor pe internet. 😉 [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

EN:

I suggest you to click play on the small button above… the song is very beautiful, especially the female voice.

I’m home since a few days and I feel like I live in two different worlds… a week ago I made a getaway, a city-break in Vienna, the city of my soul, and although I planned to write to you from there, the exam session that past away has made it’s presence felt, so all I wanted was to relax and to enjoy the moment.

Well-being comes from within, you’ve heard it many times… and this is the truth. We feel good if we look good, if we are given importance, if our presence is being felt among the people, if we are in our element. We feel good when we are surrounded by seriousness and when everyone knows what to do…

I say this because you know and I know that Romania has a lot to learn in this chapter. I do not say this with a bad thought at all, because Romania is my dearest country, thanks to the few good people that are living in it, and you see, if I hated my country I could go anywhere in Europe at any University and I could have been “a fool”. There are people who work hard and smart at the same time, to raise the quality of services, whether we talk about online or offline. This view of mine is unbeatable because I’m an avid online shopper and I know how services should be executed remotely. Impeccable, without reproaches from the customers.

From the time when hardly anyone knew how to use card payment online, or since when people were reluctant to buy online, I was decided that the only way of shopping that I want to do in the future was online shopping. And my decision is always maintained alive by the top market stores, where in the top of the list I’ll include Bonprix. If there is anything I observed is that the world is reticent when it comes to multinationals, while I believe that they form the most important part of a community development foundation. So I wanted to tell you in this article about my experience with the multinational Bonprix and about its standards of customer satisfaction.

I begin by saying that if you haven’t been ordering clothes online since now, and you’re a reluctant, this is the store that should honor your first purchase, first in terms of quality clothes and secondly speaking about the personal reviews of other buyers. I know it sounds a little strange, but before I place an order online, regardless of the store, I read the regulations, the terms and the conditions and the useful links from the Customer Service section, and everything that is written in those line shall be strictly respected by store, from my point of view. The first thing I read and memorized on the BonPrix website, was the period of delivery of an firmly placed order. They say 7-10 days after the processing, I say 6 days with all the processing because that’s how fast my order was ready and how rapidly the package arrived in my wardrobe. Beautiful isn’t it? First impressions count and they can be vital in returning customers on site. To me it is clear: I’ll come back. Why?

  • Because I searched for weeks a “fur” to make me not sleep at night until I will have it, and when I was ready to give up looking for that something, I “landed” on Bonprix Jackets and Coats page… and so, nights of unrest have followed because I could not make up my mind which fur I want. 🙂
  • Because I wanted a dress to represent me, and all the stores I visited were 90% composed by extremely short dresses and vulgar. Dresses category is what I first click when I’m on an e-commerce site. This is where I make an opinion about the site itself, because I’m looking for a sophisticated, clean, mature and feminine style… And guess what? Yes, I remained attached by the display with BP on it, until I found my piece of resistance of my wardrobe for this end of winter.

You already know me, and you know I’m a very critical person and I only write about the things that meet my expectations, and further more, you know that if I like something, I just can not stop talking about that thing.

Weeks ago, I planned to buy me a black fur. Let’s be honest, it goes well with anything, never gets out of fashion and it is a must-have for at least 2 seasons. But as you noticed on Instagram already, I took a faux-fur in royal blue. It’s different than the black one, more particularly, and when the good-taste and elegance meet… something beautiful happenes.

Stephen has a saying about Vienna: “royal city.” These words rang in my mind when I ordered the blue “softness”, and I knew that if the order will get to me before I would leave Timisoara, I had to immortalize the new outfits in Vienna . So, I took a dress, one that I found it in the Bonprix Dresses category, a blue one with a floral pattern that can’t go unnoticed.

I placed the order and in a few days I found myself at the door waiting for the courier. Shortly after, I took my new fluffly-coat and my royal blue dress, and I walked them through Vienna. However, it is not as if BP haven’t seen Austria.. Bonprix is ​​present there and in more than 25 countries. I would also like to tell you a little more about the company, this time with an eye of a businesswoman: As a customer, I love when I get on a shopping site and it offers me a gift by the welcome, or an offer to subscribe to the newsletter. There are waaaay more chances for me to buy from a website which gives me 10% discount for the first purchase or vouchers and business people know that. So I stayed and I rummaged through the virtual shelves of the BP shop precisely because they made me curious by the welcome page with offers like: Sign up for Newsletter, The Recommendation of a friend, or the Bonprix club. I tell you all of this as a friend, because you see… good things are not so easy to find on the Internet. 😉

[/ezcol_1half_end]

Royal City – Royal BLUE

 

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

One simple white top + one simple midi skirt + lace hosiery + a BLUE faux-fur coat. Works like magic, right?

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

Keeping warm in the windy wather

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

The coat has ”hook & eye” (baba și moș) closure system all over, but I only keep 2 of them closed.

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

I was wearing (for the first look): BLUE FAUX FUR COAT from BONPRIX (different colors and sizes available)

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

And that is the DRESS. The royal blue dress. I wear a 36 EU size and as you see, the dress fits me perfectly.

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

The royal Dress visiting DC Tower skyscrapper

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion

I was wearing for the second outfit: ROYAL BLUE DRESS WITH GREY FLOWERS from BONPRIX (different sizes available)

Cu sinceritate / Sincerely,

Roxi Rose.

bonprix romania blogger colaborare roxi rose blue musthaves advice sfaturi moda blog timisoara bucuresti collaboration vienna wien viena austria bucuresti moda fashion