”In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.” -Henry Wadsworth Longfellow

„Chiar dacă vorbim despre caracter, maniere, stil sau despre toate lucrurile, excelența supremă înseamnă simplitate.” -Henry Wadsworth Longfellow

Play:

Română / English

[tp not_in=”en”]

Care veste vreți să o citiți prima dată?? Cea bună sau cea și mai bună? Cea despre cel mai tare body din bumbac pe care l-am găsit pe net (în sfârșit) sau cea despre concurs? Să le luam pe rând:

Câte dintre noi nu ne-am aflat măcar o dată în situația următoare: O dimineață obișnuită ruinată de faptul că „n-ai cu se să te îmbraci” din cele câteva sute de haine pe care le ai în garderobă. Eu am descoperit secretul care mă ajută să nu ma mai găsesc într-o astfel de ipostază: să îmi aleg cu grijă bazele garderobei.

O bluză frumoasă și înflorată o porți astăzi pentru că este nouă și poate încă o data, la ziua acelei prietene. Însă un maiou alb și o pereche de blugi le vei purta… aproape zilnic. Greșesc? Cred că nu. Educația pe care o primim în copilărie se reflectă pe tot parcursul vieții noastre și chiar dacă vă cine să credeți sau nu, pentru mine personal, educația a avut un rol fundamental în crearea garderobei mele. Totul a început la liceu, în clasa a noua, când la ora de sport de la care nu aveai voie să lipsești, eram toți elevii obligați să purtăm tricou alb și pantaloni negri. Acest obicei încă se propagă în viața mea, astfel încât acum mă declar adepta stilului top-deschis-la-culoare cu bottom-închis-la-culoare. Această combinație emană echilibru, curățenie și elegantă. Rare, foarte rare sunt zilele când port o bluză viu colorată și pantaloni sau fuste pale… Iubesc culorile și în același timp sunt adepta unui stil vestimentar simplu și sofisticat(o intrinsecă a primei caracteristici), iar de aceea culorile din garderoba mea se află în rochii.  Rochiile colorate ne salvează seara, însă articolele basic din garderobă definesc ceea ce suntem în fiecare zi. Să vă dau un exemplu: Care dintre cele două ținute de mai jos vă inspiră credibilitate și eleganță? Cea din stânga sau cea din dreapta? Albul și negru nu se vor demoda niciodată, iar bumbacul, nici atât.

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

Which news you want to read first ?? The good one or the best one? The news about the perfect cotton body that I found on the internet (finally) or about the contest? Let’s take them one at a time:

How many of us weren’t just once in the following situation: A usual morning ruined by the fact that “I have nothing to wear”… from those hundreds of clothes that I have in my wardrobe. I have discovered the secret that helps me not to be in that instance once again: I carefully choose my wardrobe basics.

A beautiful floral blouse might be worn with pleasure just today because it is new and may be once again on your friend’s birthday. But a white shirt and a pair of jeans … you’ll wear those pieces almost every day. Am I wrong? I think not. The education we receive in childhood is reflected throughout our lives and even if you believe it or not, for me personally, education has been vital in creating my wardrobe. It all started in high school in the ninth grade, when at the gym class, which you were not allowed to miss, all students were required to wear white shirts and black pants. This custom style propagates in my life even today, so now I declare myself a fan of the light-tops-with-dark-bottoms style. This combination exudes balance, shows a clean person and elegance. Rare, very rare are the days when I wear a brightly colored blouse and pale trousers or skirts… I love the colors and I adept at the same time a simple and sophisticated(an intrinsic of the first characteristics) style of dress, and therefore the color from my wardrobe is found on my dresses. The colored evening gowns saves us for a night, but the basic wardrobe items define who we are every day. Let me give you an example: Which of the two examples below inspire you credibility and elegance? The left or the right? White and black will never go out of style, and niether cotton will.

[/tp]

cvb

 

[tp not_in=”en”]

Așadar, jumătate din garderoba mea conține bluze (topuri) albe și pastelate, iar o treime din ce a mai rămas sunt bottom-uri închise la culoare. Graficul de mai jos nu este rezultatul unei percepții conservatoare ci rezultatul încercării atingerii echilibrului și simplității vestimentare.

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

So, half of my wardrobe contains blouses (tops) in white or pastel colors, and a third of what remaind are dark bottoms. The chart below is not the result of a conservative perception but the result of a future balanced and simple vestimentary rule.

[/tp]

2016-06-08_0007

[tp not_in=”en”]

Am început o colaborare cu Uniconf, un brand românesc care are aceeași vârstă ca și mine, un brand conștient în ceea ce privește schimbările actuale ale mediului natural, social și economic. Uniconf reușește să creeze astfel lenjerie de corp de cea mai bună calitate, din bumbac natural 100% la prețuri cu adevărat competitive. Și-au dat seama că secretul stării de bine se ascunde sub hainele oamenilor și astfel s-au născut produsele lor care sunt prietene cu pielea.

Cea mai iubită piesă din garderoba noastră este haina aceea pe care o ai de ani de zile, pe care ai spălat-o de nenumărate ori și care încă îți vine bine, iar materialul nu s-a scămoșat. Am dreptate? Am și eu un număr de piese vestimentare veterane, iar acestora le-am adăugat de curând încă una: un body alb, din bumbac „sănătos”.

Ador body-urile din cauza mai multor motive:

  • Am fost învățată de mama să-mi acopăr „rinichii”, să nu răcesc, să nu-mi fie frig și pentru că pur și simplu nu se cade să ai un aspect dezordonat. Sună cunoscut??
  • N-am suportat niciodată oamenii care se apleacă și își expun astfel lenjeria intimă pe care ar trebui să o vadă doar ei. Body-ul oferă astfel siguranță și „protecție împotriva momentelor stânjenitoare”. 😉
  • Un body simplu merge la orice: la fuste, la pantaloni, sub cămăși etc.
  • Îți avantajează talia.

Pur și simplu, un body te scapă de orice grijă, lăsându-te astfel să te concentrezi pe treburile importante de zi cu zi. Acestea sunt și motivele pentru care un body este prima mea alegere când vorbim de ținuta business/office. Orașul este o junglă, iar afacerile și problemele nu se rezolvă de la birou, ci trebuie să înveți să fii spontan și relaxat în același timp. Fie că vorbim de plata facturilor, mersul la poștă sau condusul sportiv, regula numărul unu este să fii calm. Bumbacul este cel mai bun prieten al pielii omului, este produsul naturii pentru noi, oamenii, iar starea de bine și de calm ne-o găsim cel mai bine în natură, iar dacă nu putem merge să locuim în pădure, măcar să purtăm o bucată din natură cu noi. Din păcate, alegem bumbacul din ce în ce mai puțin în detrimentul sinteticelor, însă de fiecare dată când ne reîntoarcem la el, abia dacă ne mai putem despărții de senzația de bine.

Dar mai este o problemă… eu nu fac cumpărături decât online și nu-mi convine să plătesc 20 de lei transportul pentru un body care sare de o suta de lei… și cred că nici vouă, motiv pentru care n-am avut un astfel de produs în garderoba mea până în momentul în care am descoperit magazinul online Uniconf. Pur și simplu nu mi-a venit să cred ce prețuri mici am văzut și vă spun acest lucru sincer, iar dacă nu mă credeți convingeți-vă singuri. Toată gama de lenjerie pentru femei variază între 6 și 44 de lei! Body-ul meu a costat 29 de lei, ce spuneți de asta? Și este fabricat dintr-un bumbac sănătos, gros, după cum spuneam, nu este transparent deloc și îmi vine ca turnat. Bineînțeles că nu mi-am cumpărat doar atât… transportul costă doar 13 lei oriunde în țară iar peste 99 de lei cheltuiți acesta devine gratuit, așa că mi-am umplut coșul de cumpărături cu bunătăți, cu piese basic din bumbac de care știu că voi trage ani întregi.

Eu am aflat cât de importante sunt bazele garderobei, de la materiale, la culori și până la texturi și vreau să vă împărtășesc aceste mici trucuri și vouă, cititorilor. De aceea, ne vom întâlni de două ori pe lună pe profilul de Instagram al brandului Uniconf, unde am să să povestesc pe scurt sfaturile mele. Rubricii mele i-am pus numele „Classy Means Cotton” și o puteți găsi direct la ei pe profil sau pur și simplu căutând hashtag-ul #ClassyMeansCotton. „Simplitatea este sofisticarea supremă” într-adevăr, iar de aceea vă invit pe Instagram începând de astăzi să povestim despre eleganță și bazele acesteia. Mai mult, în fiecare lună ne întâlnim aici pe Blog să discutăm despre cele mai frumoase piese din bumbac și cum le purtăm în combinații inspirate.

Iar acum vine surpriza:

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

I just started a collaboration with UNICONF, a Romanian brand that has the same age as me, a conscious brand regarding the current changes in the natural, social and economic environments. UNICONF manages to create such high-quality underwear from 100% natural cotton and their prices are really competitive. And they realized that the secret of well-being is hiding under people’s clothes and so were born their products which are skin friendly.

Our most beloved piece from our wardrobe is that piece that we had for years, that you washed it many times and still you feel good, and the material was not nappy. Am I right? I also have a number of veterans items, and I recently added another one: a white “healthy” cotton body.

I love the body due to several reasons:

  • I was taught by my mother to cover my “back” not to be cold and simply because I ought not to have a messy appearance. Sounds familiar??
  • I could never stand people who bends and thus expose their underwear and let you see what only they should see. The body thus, provides “protection for those embarrassing moments.” 😉
  • A simple body goes with everything: skirts, pants, shirts etc.
  • It advantages waist.

Simply, the body gets you rid of any clothing concerns, thus leaving you free to concentrate on the important everyday stuff. These are the reasons why a body is my first choice when it comes to my business attire. The city is a jungle, and businesses and problems won’t solve from the desk, but you must learn to be spontaneous and relaxed at the same time. Be it paying bills, going to the post or dinving sporty, rule number one is to stay calm. Cotton is the best friend of human skin, is the product which mother nature gaves us. The wellbeing and the calm can be found in nature, and if we can not go to live in the woods, at least we can wear a piece of cotton. Unfortunately, we increasingly choose synthetics, but every time we return to cotton, we can hardly break-up with the good feeling that it gaves us.

But there is a problem… I do not shop in real life, only online and do not agree to pay 20 lei for shipping of a body that jumps a hundred lei… and I think that neither you would, which is why I hadn’t such an item in my wardrobe until I discovered UNICONF online store. I simply couldn’t believe my eyes how low their prices were and I say this sincerely, and if you don’t believe, go look by yourself. All woman lingerie range between 6 and 44 lei! My body was 29 lei, how about this? And it is made of a thick cotton, as I said and is not transparent at all. Of course that wasn’t the only thing I bought… the transport costs only 13 lei anywhere in the country and over 99 lei spent it becomes free, so I filled my basket with goodies, with basic pieces of cotton that I know it will pull for years.

I learned how important wardrobe basics are, from materials, colors and textures and I want to share these tricks with you, the reader. Therefore, we meet twice a month on the brand’s Instagram profile UNICONF, where I will briefly narrate my advice. My entry has the following name “Means Classy Cotton” and you can find it directly on their profile or simply by searching the hashtag #ClassyMeansCotton. “Simplicity is the ultimate sophistication” for real, and so I invite you to join me on Instagram from today to talk about elegance and its foundations. Moreover, every month we meet here on Blog to talk about the most beautiful pieces of cotton and how we can wear them in inspired combinations.

And now, here comes the surprise:

[/tp]

IMG_3947

[tp not_in=”en”]

Împreuna cu Uniconf vreau să vă ofer un Voucher de 50 de lei pe care sa-l cheltuiți online pe lenjerie de corp de calitate! Concursul este simplu: Tot ce trebuie să faci dacă dorești să poți intra în posesia premiului, este să ne urmărești începând de acum pe Instagram, pe mine și brandul Uniconf. Începe de aici, uite cum:

Pasul 1. Apasă Follow/Urmărește pe butonul de pe profilul Uniconf:

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

Together with Uniconf I want to give you a Voucher of 50 lei value so you can spend it on high-quality underwear! The contest is very simple: All you have to do if you wish to have a chance to win the products, is to follow me and Uniconf on Instagram. Only condition is that you should live in Romania. Let’s start here, it’s simple:

Step 1. Press the Follow/Urmareste button on Uniconf’s profile:

[/tp]

[tp not_in=”en”]

Pasul 2. Apasă Follow/Urmărește pe butonul de pe profilul Roxi Rose:

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

Step 2. Press the Follow/Urmareste button on My profile:

[/tp]

[tp not_in=”en”]

Pasul 3. Comentează la această imagine „particip” și APOI repostează imaginea pe profilul tău.

Poți scrie „particip” sau „am dat repost”, oricum dorești. Este important să scrii un astfel de comentariu deoarece așa vom anunța câștigătoarea, prin tragere la sorți cu numărul comment-ului. 😉 Cu Aplicația ASTA e cel mai simplu: O instalezi (îți va folosi pe viitor), intri pe Instagram, copiezi link-ul imaginii de pe profilul meu și îi dai paste în Aplicația Repost for Instagram. Crede-mă, e mai simplu decât pare. 😉

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

Step 3. Comment on this image “I’ll join” or “particip” and then repost the image on your profile.

Comment on this image “I’ll join” or “particip”, as you want. It is important to write such a comment because this is the way in which we will choose the winner, by giving every comment a number. 😉 With this App is the easiest: You install it (it will be useful to you in the future), open Instagram, you copy the share URL from the picture from my profile and you paste it the Repost for Instagram App. Believe me, it’s more simple than it looks like. 😉

[/tp]

Te-ai întrebat vreodată cât de important este bumbacul în garderobă? Ce piese vestimentare ar trebui să avem în dulap pentru ca bazele garderobei să fie bine fundamentate?? Împreună cu Uniconf v-am pregătit cele mai bune sfaturi pe blog ( RoxiRose.com ) și un super concurs! Tot ce trebuie sa faci dacă dorești sa câștigi 50 de lei de cheltuit pe lenjerie de corp de calitate este să urmezi pașii: ✔ 1. Follow @roxi.rose și @uniconf ✔ 2. Scrie "particip" într-un comentariu la aceasta imagine. ✔ 3. Repostează imaginea aceasta pe profitul tău! În data de 22 iunie anunțăm câștigătoarea pe blog! 🙋🎉 . . . #fashion #fashionblog #fashionblogger #lifestyle #lifestyleblogger #lifestyleblog #personalblog #influencer #style #uniconf #uniconflenjerie #classymeanscotton #roxirose #romania #timisoara #concurs #giveaway #roses #desk #fromtheabove #blackberry #blackberrypriv #giveawayromania #concursromania

A post shared by ROXI ROSE 🌹 Fashion Blogger (@roxi.rose) on

[tp not_in=”en”]

După ce ai urmat pașii simpli de mai sus, aștepți până în data de 22 IUNIE când vom anunța tot aici pe blog câștigătoarea!

Eu am intrat pe uniconflenjerie.ro și am căutat câteva exemple de produse pe care le poți lua cu voucher-ul:

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

After you followed the steps from above, you will wait until 22nd of JUNE, the date we will announce the winner!

I just entered the uniconflenjerie.ro and I searched for some examples of what you can buy for 50 lei:

[/tp]

page

[tp not_in=”en”]

Defapt îți vei putea lua mai multe lucruri decât cele din imagine, dat fiind că toate ținutele sunt sub 50 de lei. Iar dacă nu te poți hotărî, nu este o problemă, pentru că poți achita diferența și astfel vei beneficia de reducerea de 50 de lei.

Așadar, va invit să participați la concurs, și fie ca cea mai norocoasă să câștige!!

Cât despre mine, am ales să-mi port noul body într-o combinație cât se poate de simplă, împreună cu o pereche de pantaloni vaporoși bleumarine până la genunchi și o geantă verde militar. Am accesorizat ținuta cu un ceas și o pereche de cercei și astfel am creat o ținută perfectă pentru vremea de acum: în tranziție. Plouă, bate vântul, este soare, nici noi nu mai știm.. Dat fiind că body-ul este alb, acesta respinge căldura și totuși, lipit de corp fiind, nu îmi este frig. Iar bumbacul lasă pielea să respire și mă face să mă simt extrem de confortabil. Așadar, aceasta este ținuta mea business, de tranziție. Enjoy!

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

In fact you will be able to get more things than the pictures, as all outfits are under 50 lei. And if you can not decide, it’s not a problem, because you can pay the difference and you will receive a reduction of 50 lei.

So, I invite you to participate in the competition, and may the lucky one to win !!

As for me, I chose to wear my new body in a combination as simple as possible with a pair of easy-breazy bleumarine knee pants and a green military bag. I accessorized the outfit with a clock and a pair of earrings, and si I have designed a perfect outfit for this weather: in transition. It rains, it’s windy, the sun shines, neither do we know what’s next.. Because the body is white, it repels the sun heat and because it’s attached to the body, I am not cold. The cotton is breathable and makes me feel extremely comfortable. So this is my transitional business outfit. Enjoy!

[/tp]

IMG_3778

IMG_3788

IMG_3806

IMG_3827

IMG_3846

IMG_3858

IMG_3872

IMG_3921

 

semn black sign roxi rose