First! Play the music:

& listen the lyrics

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

[ezcol_1half]

RO:

Cred că fiecăruia dintre noi ni s-a întâmplat măcar o dată să cunoaștem o persoană pe care dacă o întrebi ”care este anotimpul tău preferat?” răspunde întotdeauna relativ, adică: dacă o întrebi în timpul primăverii, îi place primăvara, dacă o întrebi vara îți spune că iarna și tot așa… Eu sunt mai statornică, mie îmi place toamna, chiar dacă mă întrebi în primăvară sau în iarnă.

De foarte multe ori am primit critici și mi s-a spus că nu mă îmbrac sexy, ca am haine prea lungi etc. Mă rog, oi fi eu mai demodată, ce pot să spun… Dar nu știu pentru ce mai au fetele din ziua de azi ”pereche” dac tot arată de toate pentru toți, cum s-ar spune. Până una alta, eu consider că în activitățile mele, unde mă întâlnesc aproape zilnic cu persoane în vârstă și mature și mă învârt într-un mediu ”de birou”, nu au ce căuta fustițe scurte și materiale transparente. Am mai făcut de multe ori referire la identificarea stilul personal, adică acea tragere de inimă pe care o ai față de un anumit tip de îmbrăcăminte. Fiecare om preferă ceva, conștient sau inconștient, când vine vorba de haine. Eu prefer, mă simt bine în, și îmi place, stilul Casual Office. Este bine să te îmbraci cum te simți bine și în ce te avantajează, dar mai important este să te gândești ce părere își fac oamenii despre tine când te văd pe stradă ȘI dacă acea părere te încântă. Spre exemplu, pot să jur că nimeni nu ar spune despre o femeie care poartă pantaloni scurți de tip lenjerie și șapcă într-o sală de conferințe, că ar avea vreo treabă prin lumea finanțelor… mă rog poate numai în zona de consum. 😉

Mai profit puțin de atenția voastră și mai vreau să-mi fac auzită încă o părere personală: Am cunoscut foarte, foarte multe persoane care spun că nu e frumos să îmbraci culori când plouă, când e iarnă sau când e înnorat. Cea mai mare prostie. Un mare scriitor spunea parafrazat că ”îmbrăcându-ne, ar trebui să semănăm cu natura” și are dreptate. Există și pe timp mohorât, plante, flori, pete de culori în peisaj și așa ar trebui să fim și noi: Să adăugăm o pată de culoare ținutei noastre, indiferent de ocazie, de timp sau de vârstă.

Combinând toate cele spuse mai sus, rezultatul final l-am imortalizat în fotografiile de mai jos. Și am avut și o ocazie perfectă să fac asta: Copacii îngălbenesc ușor, natura începe să danseze, se simte în aer și se vede cromatic ”punctul culminant” al operei unui alt an, căci peste încă o lună, aproape tot ce este plantă, moare.

Vorbind de accesorii, o lege veche din lumea modei spune că pantofii ar trebui să se asorteze cu geantă. Am cam încălcat-o voit, căci îmi place să port un accesoriu în culoarea cea mai fadă (cea care se găsește cel mai puțin) din îmbrăcăminte. Rochia mea de timp creion, foarte colorată de altfel, are și câteva pete de albastru safir. În aceeași nuanță, am dat puțin curaj ținutei cu o geantă de mărime medie. Iar acum să vorbim sincer, dacă aș fi purtat și pantofi albaștri ar fi devenit o ținută exagerat de ”asortată”. La outfit-urile foarte colorate, sfătuiesc să nu se poarte drept accesorii decât o pereche de cercei și… un zâmbet. Cât despre machiaj, ceva nude cu un accent nu foarte strident pe buze, va completa cu bun gust toată imaginea.

În încheierea acestui articol, te întreb, curioasă: ”Ținutele tale, te definesc? Dacă da, cum și care este piesa ta de rezistență?”

[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

EN:

I think this happened to each one of us, at least once, to know a person that, if you ask “which is the season of your favorite?”, always answers relatively, ie: if you ask during the spring, it loves the spring, if you ask in the summer they say they love the winter and so on… I am constant, I like fall, even if you ask me in the spring or during the winter.

Many times I received critics and I was told that I do not wear sexy clothes and my clothes are too long etc. Well, I might be old-fashioned, what can I say… I do not know why girls today have “boyfriends” if they show everything for everyone. In the meantime, I believe that in my activities, where I meet, almost at a daily basis, elder and mature people and I’m in an office enviroment, there is no room for short skirts and transparent materials. I have often made reference to identifying the personal style, that means that you have to a certain type of clothing you prefer. Everyone prefers something, consciously or unconsciously, when it comes to clothes. I prefer, I feel good, and I like, the Casual Office style. It is ok to dress in order to feel good, but more important is to think about what do people think about you when they see you on the street. Does that image represent who you are? For example, I swear no one would say about a woman, wearing lingerie type shorts and a cap, in a conference room, that she has anything to do with the world of finance… maybe she only plays in the consumer area. 😉

Now that I have your attention, I want to make heard a personal opinion: I met many, many people who say it’s not nice to dress in colors when it rains, when it is winter or when it’s cloudy. The dumbest phrase I have ever heard. A great writer says that “putting on clothes, should invoke the nature” and he is right. Even when it is dreary time, there are plants, flowers, spots of color in the landscape and those things should influence us: Let’s add a little color to our attire, whatever the occasion, time or age is.

Combining all the above points, I immortalized the final result in the pictures below. And I had a perfect opportunity to do this: The trees turn to light yellow, the nature starts to dance, the air smells and we can see the color “climax” of the work of another year, because in the next month, almost everything that is a plant, dies.

Speaking of accessories, an old fashion law says that shoes should match the bag. I kind of broke this law deliberately because I like to wear an accessory in the color (whichever is lowest) from my outfit. While my pencil dress, very colorful indeed, has some spots of blue sapphire, I gave little courage to the outfit with a bag of medium size in the same blue tone. And now to speak sincerely, if I whould also wore blue shoes, the attire would become overly “matching”. For the colorful outfits, my advise to you is not to wear more accessories than a pair of earrings and… a smile. As for makeup, nude with something not very strident on the lips, tastefully complement the whole image.

In concluding this article, I ask you curiously “Does your outfits define yourself? If so, how and which is your piece of resistance? ”

[/ezcol_1half_end]

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

EN: By the way, I participate in Glamour’s and Colgate’s contenst. If you are kind, you can vote me by clicking the next photo

RO: Apopo, particip în concursul Glamour & Colgate, iar dacă ești drăguț/ă și dorești, mă poți vota apăsând pe imaginea de mai jos

autumn look office business fashion blog romania blog fashion romania roxi rose timisoara blue color

WHAT I WORE:

Accessorize Saphire-Blue Medium Bag ALIKE HERE

H&M Colorful Pencil Dress

Mango Nude Cardigan ALIKE HERE

Nails Sephora Collection Color Hit no.71 Preview HERE

Lips Sephora Collection Color Lip Last no.21 HERE

Custom Leather Nude Heels

Makeup Urban Decay Naked 3

Swarovski Earrings


Sincerely,

original sign

key2 romania Top bloggeri de beauty lifestyle Romania