Fashion blog romania personal luxury blog popular blog europe europa english blog Blog Fashion Romania Blog moda Romania Blog Lifestyle Romania Roxi Rose Blog masini Romania Blog Cars Romania Blog makeup Romania Blog beauty Romania best romanian blogs digital divas best english blogs fashion blogs top 2017 most influential romanian blogger top travel bloguri cele mai populare bloguri personal blog personal lifestyle blog

Roxi Rose.

23. Business Woman.

And everything else.

Contact form

Fill the Contact Form or e-mail me at contact@roxirose.com

Română:

Despre mine:

Într-un stil alert și sub influența termenelor de respectat, alocă-ți câteva momente și pentru tine!

Colaborări precedente: Mercedes-Benz Romania, Jaguar Romania, CinemaCity, Reserved, Uniconf, Lidl Romania, Starbucks Romania, Nivea, The Million Roses, St. George Lycabettus Boutique Hotel Athens, Diamond Suites Thessaloniki, Rowenta, Passiana New York, Soufeel, Expo Riva Schuh, Starskin Beauty, Dainty Jewells, Green Future Romania, WildFashion, Bonprix, YO, WomanFashion.ro, TopFashion.com.ro, Farmec, Sweet Cecily’s, Flo Accessories, Garda Hotel Forte Charme, Gino Pedrotti, Posterlounge, Modern Map Art, Zaful, Aoro.ro, DrivePocket, Royal Bluetique, Profihairshop.ro, Nakd Fashion, Nordics.

Cum a inceput povestea blog-ului:

           Îmi place să inspir și să creez. Gândindu-mă că “tot ce există pe acest Pământ, a fost creat de oameni”, mă arunc mereu în necunoscutul noilor oportunități. Am terminat cel mai bun liceu din Vestul Țării, Colegiul Național Bănățean secția Matematică-Informatică Intensiv, fără să am habar la acea vreme cât aveau să mă ajute cele asimilate pe parcursul său. A urmat Facultatea de Drept, pe care o urmez cu pasiune în prezent și care, a schimbat ramuri din concepțiile mele.

            Creația, concepută pentru a putea fi percepută cu oricare dintre cele 6 simțuri pe care le deținem, ia naștere din pasiune, studiu și multă muncă. Respect oamenii care luptă până în pânzele albe pentru a-și vedea visele împlinite, iar implicit, mă respect pe mine. Trăim într-o lume flămândă, din cauza valorilor morale pe cale de dispariție, lume în care mă găsesc drept un soldat luptător împotriva imperfecțiunii. Perfecțiunea nu poate fi atinsă, însă poate fi căutată. Cine ne oprește? E plăcut sau, după caz, frustrant dacă stai să te gândești că viața ta depinde numai și numai de tine și de deciziile tale, pentru că, alegerea îți aparține: viața ta poate fi tangentă sau divergentă perfecțiunii. Dacă există un mijloc prin care să inspir oamenii din jurul meu, acela este prin a fi eu însumi. Sunt complicată, într-un cuvânt, considerând că nu aș putea exista fără a fi iubitoare de frumos, fără a scrie și a fi implicit, blogger; Nu aș putea exista fără a fi antreprenor, fără a fi prezentator, fără a organiza totul de la agendă la evenimente, fără a picta sau fără a creea tot ceea ce poate fi creat de mine. O parte din mine tinde spre sfera politică, o parte din mine spre sfera modei și a inovativului, dar oricâte oportunități aș întâlni, voi rămâne mereu axată pe respect și corectitudine, pentru că și mie îmi plac oamenii sinceri cu ei înșiși.  Așa că, ori de câte ori te vei hotărî să citești un articol pe acest blog, fie că îl citești în grabă sau dimineața alături de o cafea dulce, vei ști că tot ceea ce vei citi va fi format din opiniile mele, nealterate. Iată o descriere succintă a categoriilor de articole publicate pe blog:


Fashion

Fashion: Unii pot crede că acest termen reprezintă doar “moda în materie de îmbrăcăminte”, când defapt poate fi înlocuit cu sintagmele “ceea ce se poartă acum” sau “ce este la modă”, putând conține nu doar articole despre îmbrăcăminte ci și despre gadget-uri etc. Fashion Blog Romania


Travel & Restaurants Reviews

Travel: Articole despre locațiile vizitate de mine, fie ele orașe, țări, restaurante sau localuri. Travel Blog Romania


Lifestyle

Lifestyle: Un domeniu complex, conținând articole referitoare la stil, la amprenta personală pe care o las asupra lucrurilor cu care interacționez. Lifestyle Blog Romania


Makeup & Beauty

Makeup & Beauty: Pentru mine, machiajul este o artă, atunci când este folosit cu bun gust. Probabil cred acest lucru din cauză că îmi place foarte mult să pictez, considerând astfel machiajul o variantă a picturii. De la sine înțeles, categoria conține sfaturi și opinii din domeniul cosmeticii. Makeup Beauty Blog Romania


Quotes

Quotes: Citate care mă reprezintă, citate originale care îmi aparțin și care mă inspiră zi de zi. Roxi Rose Quotes


Business & Social

Business & Social: Priviri de ansamblu asupra societății de care aparținem, opinii personale fundamentate pe argumente solide. Deși se găsesc multe opinii, de obicei prezint doar câteva argumente, fiind o persoană care nu se justifică mai mult decât consideră de cuviință că este strict necesar pentru înțelegerea ideii de bază. Business Blog Romania


Cars

Cars: Pasiunea pentru mașini și pentru detalii derivă din pasiunea înnăscută de a conduce pe care, grație tatălui meu, am reușit să o susțin cu ambiție și perseverență. Îmi place să conduc… fie că este vorba de mașini sau de alte înțelesuri ale aceluiași cuvântului. Cars Blog Romania


English:

About me:

“There are three roles in a show: the organisers, the artists and the public. Life is a spectacle, choose your role.” -Roxi Rose

Past Collaborations: Mercedes-Benz Romania, Jaguar Romania, CinemaCity, Reserved, Uniconf, Lidl Romania, Starbucks Romania, Nivea, The Million Roses, St. George Lycabettus Boutique Hotel Athens, Diamond Suites Thessaloniki, Rowenta, Passiana New York, Soufeel, Expo Riva Schuh, Starskin Beauty, Dainty Jewells, Green Future Romania, WildFashion, Bonprix, YO, WomanFashion.ro, TopFashion.com.ro, Farmec, Sweet Cecily’s, Flo Accessories, Garda Hotel Forte Charme, Gino Pedrotti, Posterlounge, Modern Map Art, Zaful, Aoro.ro, DrivePocket, Royal Bluetique, Profihairshop.ro, Nakd Fashion, Nordics.

How Roxi Rose fashion blog Romania started:

I like to inspire and to create. Thinking that “everything on Earth, was created by people”, I always throw myself in the unknown of new opportunities. I finished the best highschool in the West of the country, Colegiul Național Bănățean, section Mathematics-Computer Science Intensive, without having the slightest clue at that time about how helpful everything that I learned will prove to be. I attended Law School, and in fact I still am, a faculty that changed a lot of my conceptions.

The creation, designed so as to be perceived with any one of the 6 senses that we posses, appears from passion, study and a lot of hard work. I respect the people who go above and beyond in order to see their dream come true and consequently, I respect myself. We live in a hungry world because of the disappearing moral waves, a world in which I find myself as a soldier fighting against imperfection. Perfection is unachievable, however it can be searched for. Who is there to stop us? It’s nice, and depending on each case, frustrating if you think that your life depends solely on you and your decisions, because the choice is yours: your life can be tangent or divergent to perfection. If there is a way for me to inspire the people around, that is by being myself.

I am complicated, in short, considering that I couldn’t exist whithout being a lover of beauty, without writing and without being a blogger;  I couldn’t exist without being an antrepreneur, without being an introducer, without organising everything from the agenda to the events, without painting or without creating everything in my power to create. A part of me is attracted to politics, another one to fashion and innovation, however, no matter how many opportunities I will encounter I will remain always focused  on respect and rightness because I too, like people who are honest with themselves. Therefore each and everytime you will decide to read an article featured on this blog, regardless if you read it in a hurry or in the morning alongside a cup of coffe, you will know the content you read will be composed of my unaltered opinions.


Fashion

Fashion: Some may believe that ‘Fashion’ only means “what’s trending now, speaking about clothes”, when ‘Fashion’ actually reffers to anything that is trending in a certain moment, even if we talk about clothes or gadgets etc. Fashion Blog Romania


Travel & Restaurants Reviews

Travel: Articles or Reviews about places I’ve been to. Restaurants, Hotels, Countries and much more… Travel Blog Romania


Lifestyle

Lifestyle: A complex domain, containing articles about style, personal touch or inspirational livings. Lifestyle Blog Romania


Makeup & Beauty

Makeup & Beauty: For me, makeup is a kind of art, of course, when it’s used moderately. Well, this conception about the ‘makeup art’ might be the effect of my painting talent. Enjoy my advice and opinions about makeup and cosmetics. Makeup Beauty Blog Romania


Quotes

Quotes: Quotes that represent me or original quotes made by me. Roxi Rose Quotes


Business & Social

Business & Social: Overview of our society, personal opinions based on solid arguments. Although you can find many opinions, I usually present only a few arguments because I don’t explain myself more than I find to be necessary for the comprehension of the main idea. Business Blog Romania


Cars

Cars: The passion for cars and for details derives itself from the innate passion for driving which, thanks to my father, I have been able to sustain with ambition and perseverance. I like to drive, regardless if we are talking about cars or other meanings of this word. Cars Blog Romania


Follow me