Blog Lifestyle
Fashion blog romania personal luxury blog popular blog europe europa english blog Blog Fashion Romania Blog moda Romania Blog Lifestyle Romania Roxi Rose Blog masini Romania Blog Cars Romania Blog makeup Romania Blog beauty Romania best romanian blogs digital divas best english blogs fashion blogs top 2017 most influential romanian blogger top travel bloguri cele mai populare bloguri personal blog personal lifestyle blog

Thank you. All of you.

How should I start…?

Ro:

În primul rând cred că ar fi trebuit să includ articolul în categoria mașini, deoarece mare parte din el se referă la ele. Totuși, având în vedere lipsa mea de pe blog și evenimentele care s-au mai petrecut între timp, m-am gândit să îl includ în categoria Lifestyle. Ah și… prefer să spun puține acum și să las câteva imagini să exprime ceea ce eu nu am răbdare să scriu…

Totul s-a petrecut pe la finalul lunii Mai, când am primit un mail. Câștigasem un premiu la Digital Divas, un eveniment mare dedicat sferei digitale românești, în special blogger-ilor. Cu puțin timp înainte de acest mail, aflasem că sunt nominalizată la două categorii. Evident, bucuria mea nu a avut limite…

Și totuși, în acele zile târzii de Mai, prioritatea mea numărul 1 deveniseră deja, examenele. Așa că, nu am putut merge la gala de premiere. Cei de la Evensys însă, s-au ocupat și mi-au trimis pachetul acasă.

În titlul articolului am scris “mulțumesc”, mulțumesc pentru că acest premiu a fost încununarea muncii depuse pentru seria AMG & DreamCars Roadshow 2015 și a interesului cititorilor acordat seriei. Totuși, numai articolele nu puteau să urce pe podium și să cucerească premiul al III-a, ci a fost necesar și votul vostru, al cititorilor, în proporție de 50%. Acesta este motivul pentru care vă mulțumesc, în cel mai sincer mod, pentru că împreună am reușit să aducem acestui blog un premiu atât de important.

Nu știu, zilele lunilor Iunie și Iulie au trecut atât de repede când mă aflam printre mormanele de cărți și foi învățând pentru examene. Dacă este ceva ce facultatea de Drept te învață, este conștiința; iar eu nu mi-am dorit să am pe conștiință alte lucruri decât facultatea în acea perioadă, fapt pentru care o pauză s-a strecurat între articole… ☺

La final, ca să pot uita complet sesiunea, am avut ocazia de a-i fi domnișoară de onoare verișoarei mele. Și m-am distrat, am devorat jumătate din bufetul cu dulciuri și, miraculos, parca sesiunea se întâmplase cu atât de mult timp înainte…

En:

Firstly I think I should have included this article in the cars category, because much of it is about cars. However, considering my recent lack of activity on this blog and all the events that happened in the meantime, I decided to include it in the Lifestyle category. Oh …and I prefer to tell you only a few things and now I leave you some pictures to express what I don’t have the patience to write…

Everything happened at the end of May, when I received an email. I won an award from Digital Divas, a great event dedicated to digital sphere, especially bloggers. Shortly before this, I heard that I was nominated for two categories. Obviously, my joy was unlimited…

And yet, in those days of late May, my no. 1 priority where already, the exams. So, I could not go to the awards. The organisers of Evensys, however, took care about my prize and sent me the package.

In the title of this article I wrote “thank you”, thank you for this prize which was the culmination of the work involved in the AMG series & DreamCars Roadshow 2015 and for the interest of the readers for those series. However, only the articles could not climb on the podium and to conquer the third prize; so it was necessary the readers vote, which counted 50%. This is why I thank you, in the most sincere manner, because together we have managed to bring this blog a prize that is so important.

I don’t know, the days of June and July have gone so fast when I was among the piles of books and I learning for exams. If it’s something law school teaches you, is consciousness; and I wanted not to have other things in my mind than faculty during that time, which is why a break was slipped between the articles … ☺

At the end, so I can completely forget the session, I had the opportunity to be my cousin’s Lady of honour. I had fun, I devoured half of the sweets buffet and, miraculously, seemed like the exams session took place so long before…

Digital Divas Roxi Rose Europe Blogger Romania Lifestyle Fashion Cars Blog Timisoara Popular Worldwide (1)

Digital Divas Roxi Rose Europe Blogger Romania Lifestyle Fashion Cars Blog Timisoara Popular Worldwide (5)

Digital Divas Roxi Rose Europe Blogger Romania Lifestyle Fashion Cars Blog Timisoara Popular Worldwide (3)

Digital Divas Roxi Rose Europe Blogger Romania Lifestyle Fashion Cars Blog Timisoara Popular Worldwide (4)

Digital Divas Roxi Rose Europe Blogger Romania Lifestyle Fashion Cars Blog Timisoara Popular Worldwide (2)

11539090_863660077003497_742249653568219500_o

roxi rose roxana balea stefan tender blog blogger roxirose.com car blog lifestyle blog fashion blog romania (1)

roxi rose roxana balea stefan tender blog blogger roxirose.com car blog lifestyle blog fashion blog romania (2)

roxi rose roxana balea stefan tender blog blogger roxirose.com car blog lifestyle blog fashion blog romania (3)

IMG_5866

IMG_5944

 

 

With love,

Roxi Rose.

roxi rose roxana balea stefan tender blog blogger roxirose.com car blog lifestyle blog fashion blog romania (1)

 

 

Leave a Reply

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
wpDiscuz