Blog Lifestyle
Fashion blog romania personal luxury blog popular blog europe europa english blog Blog Fashion Romania Blog moda Romania Blog Lifestyle Romania Roxi Rose Blog masini Romania Blog Cars Romania Blog makeup Romania Blog beauty Romania best romanian blogs digital divas best english blogs fashion blogs top 2017 most influential romanian blogger top travel bloguri cele mai populare bloguri personal blog personal lifestyle blog

#WinterChapters DIY Christmas Gifts

EN/RO

”Life is short. Do what you want to do, now.”

”Viața este scurtă. Fă ceea ce ți-ai propus, acum.”

EN:

I think each of us has at home at least one CD with Christmas music. Classical carols, old songs etc. Those who know me know I’m not a party person, but the contrary: I prefer my warm milk at 22:00 and the easy sleep after, in the detriment of any late nights. But that does not mean that I do not love music …

Write “old christmas songs” on google and you will be “bombarded” by the over 104m results. Write “christmas newest remixes of old songs” and you have to look a lot before findinding something interesting. So for this article’s ambience I recommend you the next track, slightly spicy 😉 :

RO:

Cred că fiecare dintre noi are acasă cel puțin un CD cu muzică de Crăciun. Clasică, colinzi, melodii vechi etc. Cei care mă cunosc știu că nu sunt o persoană petrecăreață, din contră chiar: îmi prefer laptele cald de la ora 22:00 și somnul ușor de după, în defavoarea oricărei nopți pierdute. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place muzica…

Scrie ”old christmas songs” pe google și vei fi ”bombardat” de peste 104m de rezultate. Scrie ”newest christmas old songs remixes” și vei avea mult de căutat până să găsești ceva interesant. Așadar, pentru ambianța acestui articol îți recomand următoarea piesă, puțin picantă 😉 :

EN:

For the energetic days, for preparing for Christmas, I recommend (especially for the car) the next TRAP playlist of 9 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=mj6J8ZhQUmA

For cakes, decorating or family moments, I recommend the following short-playlist, super classic <3 : https://www.youtube.com/watch?v=BRqCphCjLG4

Returning: I’m so glad about winter holidays, but I’m also sad … It saddens me that people have to be held by the calendar to be good and warm. Directly speaking, Christmas is a time to celebrate the love of the people, broadly, and Christmas can be trully felt just between the people who love and who are good all year. For the rest, whatever they say, Christmas is composed of only 2-3 days named celebration. And so, suddenly everybody’s good wishes posts flow on Facebook and other social networks, drawn up by all sorts of people. But you know this phenomenon… We are talking here about externalizing the true feelings, unmasked and eternal, between creatures. When I say love, I am not referring specifically to the couple love, but the one universal among diverse people, animals and plants, a love that is reflected by good deeds throughout the year. As I said, from my point of view, Christmas crowns innate goodness of people. People should not be worried about money in December, because those who truly love them, will be happy anyway, even if they receive a handmade crochet scarf and not an Iphone 6. Right ??

And behold, I got what I wanted: “Simple and sufficient” is the pair of words that bring us closest to luxury. Luxury defined after me, is nothing but the strictly necessary harmonious materialized. The best example is today’s article in which I answer the question “How to make the most beautiful Christmas presents, low-budget, with good sense of effect?”

In any city you live, you certainly will find a stationery nearby. And if not, you’ll still find a Post office. Why do I say that? Because at the public administration inception, postal and parcel service was first invented, which still has an international standard on the packaging. Generally, packages are packed in cartons, covered in large sheets of kraft type paper and bound with twine. Moving in time, most children that established in town, received gifts in December, from relatives who were still in the countryside. So, most Christmas gifts were received through the mail service being wrapped modest. Nowadays, let’s add some color to this story…

In my theory, every gift would have two basic aspects that are important to consider: inside and outside. The interior defines the person who receives the gift and the exterior defines the person who offers the gift. Therefore, before you decide how you want to pack the surprises, think of you and what characterize you. I may be characterized by pearlescent colors and contrast. So this is what I selected for this year:

RO:

Pentru zilele energice cu pregătiri de Crăciun, îți recomand (în special pentru mașină) următorul playlist TRAP de 9 minute: https://www.youtube.com/watch?v=mj6J8ZhQUmA

Pentru prăjiturit, decorat sau momente cu familia, îți recomand următorul short-playlist, super clasic <3 : https://www.youtube.com/watch?v=BRqCphCjLG4

Revenind: Mă bucură tare mult perioada sărbătorilor de iarnă, dar ma și întristează… Mă întristează faptul că oamenii trebuie să fie ținuți de calendar pentru a dărui și pentru a fi calzi. Verde în față vorbind, Crăciunul este un moment de sărbătorire a iubirii dintre oameni în sens larg și se simte cu adevărat doar între oamenii care iubesc și sunt buni tot anul. Pentru restul, orice ar zice ei, Crăciunul este compus doar din 2-3 zile care poartă numele de sărbătoare. Și uite așa, toți sunt brusc buni, curg mesajele cu urări pe Facebook și alte rețele sociale, redactate de fel și fel de oameni. Dar cunoașteți și voi fenomenul, nu are rost să vi-l spun eu. Noi aici vorbim despre exteriorizarea sentimentelor adevărate, nemascate și eterne, dintre viețuitoare. Când spun iubire nu mă refer expres la cea de cuplu, ci la cea universală, dintre oameni diverși, animale și plante, o iubire care se materializează prin fapte bune tot anul. Cum spuneam, din punctul meu de vedere, Crăciunul încununează bunătatea înnăscută a oamenilor. Și degeaba se îngrijorează oamenii în privința banilor în luna Decembrie, căci cei care iubesc cu adevărat se vor bucura oricum, chiar dacă vor primi un fular croșetat manual și nu un Iphone 6. Nu-i așa??

Și iată că am ajuns unde vroiam: ”Simplu ți suficient” este perechea de cuvinte care ne aduce cel mai aproape de lux. Luxul, definit după mine, nu este altceva decât strictul necesar materializat armonios. Cel mai bun exemplu este articolul de astăzi, în care vă răspund la întrebarea ”Cum să împachetezi cele mai frumoase cadouri de Crăciun, low-budget, cu bun-gust și de efect?”

În orice oraș stai, cu siguranță vei găsi o librărie în apropiere. Iar dacă nu, o Poștă tot vei găsi. De ce spun asta? Pentru că la începuturile administrației publice a existat serviciul de Poștă și Coletărie, serviciu care are un standard international aproximativ referitor la ambalarea coletelor. În general coletele se ambalează în cutii de carton lipite, îmbrăcate în coli mari de hârtie de tip kraft/craft și legate cu sfoară. Înaintând în timp, majoritatea copiilor plecați la oraș primeau cadouri în luna Decembrie din partea rudelor încă aflate în mediul rural. Așadar, majoritatea cadourilor de Crăciun erau primite prin intermediul serviciului de Poștă, fiind împachetate modest. Mai înaintăm în timp și ajungem în zilele noastre, unde adaugăm puțina culoare acestei povești…

Din teoria dedusă de mine, fiecare cadou ar avea două aspecte de bază, importante de luat în considerare: interiorul și exteriorul. Interiorul definește persoana căreia i se oferă cadoul, iar exteriorul definește persoana care îl oferă. De aceea, înainte de a decide cum vrei să ambalezi pachetul cu surprize, gândește-te la tine și la ceea ce te caracterizează. Pe mine mă caracterizează culorile sidefate și contrastante. Așadar, iată pe ce am mizat eu în acest an:

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

EN:

I didn’t bought the boxes, but like you, I had a few empty boxes in my closet. Christmas is the best opportunity to reuse them. For packaging, I ran to a stationery store and bought some white paper, recycled paper with sawdust, rice paper, crepe paper and red ribbon.

Lesson # 1 and most important: Do not forget to put the gift in, before you start wrapping. Otherwise you’ll end up like me in the previous years: you’ll have a wrapped box and a lonely gift… :))

So I put the first gift in a gold handmade satin bag and tied it with a bow. The first example is a container with a lid box. The body of the box and the lid are wrapped separately. It is more useful, but requires more time and patience, more paper and more scotch.

RO:

Cutiile nu le-am cumpărat, ci ca și tine, am avut câteva cutii goale în debara. Crăciunul este cea mai bună ocazie de reîntrebuințare a acestora. Pentru ambalaje, am dat fuga la o librărie și am cumpărat cu câteva zeci de lei hârtie albă, hârtie reciclată cu rumeguș, hârtie de orez, hârtie creponată și panglică roșie.

Lecția #1 și cea mai importantă: Nu uita să pui cadoul înăuntru înainte să te apuci de împachetat. Altfel vei păți ca și mine în anii anteriori: vei avea o cutie împachetată și un cadou… fără cutie. :))

Așadar, primul cadoul l-am pus într-un săculeț auriu lucrat manual din satin și am legat săculețul cu o fundiță. Primul exemplu de cutie este cutia cu capac. Corpul cutiei și capacul se împachetează separat. Este mai de efect, dar necesită mai mult timp și răbdare, mai multă hârtie și mai mult scotch.

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

EN:

The second gift is an adult gift… Adult because a gift with “no cap” would not withstand more than a few hours under a Christmas-tree with kids playing around 🙂 The uncovered gift is inspired by those cardboard bags you get from the store when you buy a branded product. The packaging is simple: In the middle surface you put a state of crepe paper as a “bed”. Over it are 3-6 mini-pieces of different color paper for contrast. I took the gift, I wrapped it in the first color of crepe paper and I positioned between the high corners of the packaging box. I put a ribbon on the length of the table, I quickly overturned the box and tied the ribbon perpendicular and then I raised it slightly. I finished the ribbon and the second gift was ready!

RO:

Al doilea cadou este un exemplu de cadou… pentru adulți, căci cadoul de tip ”fără capac” n-ar rezista întreg mai mult de câteva ore sub un brad cu copii prin preajmă 🙂 Cadoul fără capac se inspiră din pungile de carton pe care le primești de la magazine atunci când cumperi un produs de marcă. Ambalarea e simplă: În mijlocul cutiei se pune un stat de hârtie creponată ca un ”culcuș”. Peste, se fac 3-6 mini-evantaie din altă culoare de hârtie, pentru contrast. Am luat apoi cadoul, l-am înfășurat în prima nuanță de hârtie creponată și l-am poziționat între colțurile ridicate ale ambalajului cutiei. Am întins o panglică pe lungimea mesei, am răsturnat rapid cutia și după ce am petrecut panglica pe perpendiculară, am ridicat totul ușor. Am legat fundița și gata și cel de-al doilea cadou.

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

EN:

Last gift, I packed in a box with transparent lid. Not all the boxes you’ll find in the house are going to be perfect, but all can be converted at will. The recycled paper with sawdust, in which I wrapped box, was a little bit transparent, which is why I first rolled the gift in plain white paper. Because this gift is very simple and is covered completely (body + cover), I added a small spot of color, a copper-colored ribbon.

RO:

Ultimul cadou, l-am ambalat într-o cutie cu capac transparent. Nu toate cutiile pe care le găsești prin casă sunt perfecte, însă toate pot fi transformate după bunul plac. Hârtia reciclată cu rumeguș în care am împachetat cutia era puțin transparentă, fapt pentru care în primul rând am rostogolit cutia în hârtie albă simplă. Pentru că acest cadou este foarte simplu și este învelit complet ( corp+capac ), i-am adăugat doar o mică pată de culoare, o fundiță de culoarea cuprului.

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

christmas gifts best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to

best fashion blog romania christmas holiday series roxi rose chapters winter diy popular timisoara gift present how to (27)

EN:

In the next article enveloped in the smell of Christmas, I plan to write about hand-made greeting cards created specifically for your dearest people, but until then I wish you a “pleasant” rush while finding the appropriate gifts for your loved ones. 😉

RO:

În următorul articol învăluit în mireasmă de Crăciun, plănuiesc să vă scriu despre felicitările hand-made, create special pentru cei dragi, însă până atunci vă doresc o ”agitație” plăcuta în căutarea cadourilor potrivite și a ambalajelor reprezentative. 😉

Love,

semn black sign roxi rose

Leave a Reply

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
wpDiscuz