Fashion
Fashion blog romania personal luxury blog popular blog europe europa english blog Blog Fashion Romania Blog moda Romania Blog Lifestyle Romania Roxi Rose Blog masini Romania Blog Cars Romania Blog makeup Romania Blog beauty Romania best romanian blogs digital divas best english blogs fashion blogs top 2017 most influential romanian blogger top travel bloguri cele mai populare bloguri personal blog personal lifestyle blog
black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose

Black & White Summer

Play:

„Farmecul ține de tărie și de încrederea în propria persoană. Este alb și negru – dramatic. Trebuie să te ții tare!” -Catherine Zeta-Jones

”Being glamorous is about strength and confidence. It’s black and white – dramatic. You have to be strong.” -Catherine Zeta-Jones

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (10)

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (2)

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (9)

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (5)

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (8)

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (12)

Română

Momentul acela în care ne aruncăm pe marginea patului aproape în lacrimi pentru că… nu avem cu ce ne îmbrăca. Sună cunoscut?? Pentru mine da. Mi s-a întâmplat de câteva ori să pățesc așa, chiar dacă umerașele colcăiau de haine. Și n-ar fi vorba că nu ai o rochie drăguță în dulap sau o bluză de calitate, ci pentru că pur și simplu în dimineața aceea te-ai trezit fără inspirație. Vedeți voi, acestea sunt momentele în care ar trebui să depunem un pic de extra-efort și tot în aceste momente avem nevoie de un erou, să ne salveze.

Pentru mine, eroul este defapt o eroină, deoarece îmbracă forma unei cămăși în aceste situații. Ador cămășile, pur și simplu le ador. Nu mă plictisește închisul nasturilor și nici deschisul lor, nu mă deranjează să le întind la uscat cu grijă și nici călcatul lor nu mă deranjează, dacă este cazul, pentru că pur și simplu îmi plac.

Cămașa este articolul din garderobă care merge cu blugi, cu pantofi cu toc sau balerini, dimineața la micul dejun, seara la cină sau după caz, în club. Merge la orice, oricând, și învăluie totul în eleganță, atât corpul tău și imaginea ta cât și ceea ce rămâne în urma ta, adică părerile oamenilor care te zăresc.

Dar, ca o haină să fie perfectă și cameleonică, trebuie să mai îndeplinească cumulativ încă o condiție: să fie simplă și… de efect.

Catherine Zeta-Jones zice în citatul de mai sus că „albul și negrul sunt dramatice” și chiar așa este. Nu lasă loc de interpretări. Indiferent dacă vorbim despre femei sau bărbați, negrul este negru și albul alb. Nu este ca și cum am vorbi despre fuchsia care este defapt o nuanță de roz.. ba nu, de roșu.. sau de..mov?! Nu, albul și negru sunt non-culori, adică culori de bază cu „personalitate” aș spune 😉

Nu sunt și nu voi fi niciodată fanul ținutelor all-black (se întâmplă foarte rar să nimeresc să mă îmbrac așa), însă negrul combinat cu alb este deja altă poveste, este un simbol al elegantei și al simplității.

Pe de altă parte, primul și primul lucru pe care îl controlez la o haină este ca materialul să fie de bună calitate. Apoi, controlez vizual modelul, felul în care designerul a gândit imaginea finală. Iar aici își spun cuvântul obsesiile mele legate de fundițe, noduri, fâșii, panglici etc. Dacă mai vine fundița prinsă și la gat și haina mai vine și în schimbul unui preț fair, atunci batem palma!

De curând am descoperit magazinul online TopFashion.com.ro, însă pe altă cale: căutând magazine specializate pe „rochii” în Google. Știți teoria mea: dacă un magazin este ok la capitolul rochii atunci înseamnă că merită să cotrobăiesc și prin celelalte categorii de haine. Am observat așadar că punctele lor forte sunt atât rochiile, fie că vorbim de rochii de gală sau casual, cât și fustele și cămășile. Oh, piesele mele favorite din garderoba!

Așadar, fie că vă plac cămășile cu mâneci bufante, texturi interesante și croielile în linii simple sau pur și simplu vă place combinația de alb și negru, puteți găsi astfel de cămăși de calitate AICI. Nimănui nu-i strică o astfel de piesă basic în garderobă, căci acest gen de cămașă, acestei categorii „de baza” îi aparține.

Vara înseamnă culoare și voie bună, însă în același timp înseamnă mai multă atenție de acordat pentru persoană noastră. Perfecțiunea nu se traduce prin preturi mari, ci prin simplitate și atenție la detalii… Iar o cămașă „statement” curată va lăsa mereu în jurul nostru imaginea unei femei puternice cu încredere de sine.

Sper că v-a plăcut articolul de astăzi și tema „alb-negru” și nu uitați: luxul înseamnă simplitate.

English

That moment when we drop ourselves on the bed almost in tears just because… we have nothing to wear. Sounds familiar?? For me yes. It happened several times to me, even if the hangers were filled with clothes. And that’s not because you don’t have a nice dress or a quality blouseto take, but because you simply woke up that morning without inspiration. You see, these are the moments in which we should put a little extra effort and in those times all we need is a hero to save us.

For me, the hero is actually a heroine, because it takes the form of a shirt in these situations. I love the shirts, I simply love them. I’m not bored opening the buttons and vise-versa, I do not mind dry the shirt gently or ironing it if appropriate, simply because I like them.

The shirt is the wardrobe article that goes with jeans with heels or flats, goes for morning breakfast, evening dinner or is even appropriate in the club. It goes with anything, anytime, and it wraps it all in elegance, both your body and your image and what remains behind you, the opinions of people who spot you.

But as a shirt to be perfect and chameleonic, it must also fulfill the cumulative another condition: to be simple and… effective.

Catherine Zeta-Jones says in the quote above that “black and white are dramatic” and she is right. Leaves no room for interpretation. Be it men or women, black is black and white is white. It is not as though as we talk about fuchsia which is a shade of pink.. no, red .. or de..mauve ?! No, white and black are non-colors, ie basic colors with “personality” I would say 😉

I am not and I will never be a fan of all-black outfits (it is very rare for me to get dressed like that), but black and white combination is a completely diferent story, it is a symbol of elegance and simplicity.

On the other hand, the first and the first thing I control about clothers is the material, if it is one of good quality. Then I control the visual model, the way the designer thought about the final image. And here goes my obsessions related to bows, knots, strands, ribbons etc. If the ribbon is on the neck and the clothes came in exchange for a fair price, then we have a deal!

I recently discovered the TopFashion.com.ro online store, but in an another way: I was seeking for specialized stores in “dresses” on Google. You know my theory: If a store is ok at the chapter “dresses” then it means that it deserves a look through other types of clothing as well. I noticed then that their strengths are the dresses, be it casual or gala dresses and skirts and shirts. Oh, my favorite pieces from my wardrobe!

So whether you like puffed sleeved shirts, interesting textures and simple cutted simple or you simply like the combination of black and white, you can find such quality shirts HERE. Everybody needs such a basic piece in the wardrobe.

Summer means color and joy, but at the same time means more attention given to our person. Perfection does not translate into higher prices, but by simplicity and attention to detail… and a “statement” and clean shirt will always leave around us a strong image of a woman with self-confidence.

I hope you enjoyed today’s article and the black and white theme, and do not forget: luxury means simplicity.


I was wearing:

TopFashion.com.ro Black & White Boufant and Bow Shirt Currently AT SALE HERE

Nau Sunglasses

Swarovski earrings


Love,

semn black sign roxi rose

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (4)

black white shirt camasa alb negru fontita bufanta ieftina online fashion blog outfit camasa eleganta roxi rose (7)

Leave a Reply

Notify of
avatar
wpDiscuz